You are currently viewing Visit of representative of the International Women’s Club in Moldova

Visit of representative of the International Women’s Club in Moldova

  • Post author:
  • Post category:CCR

—scroll down for English version—-

În Republica Moldova și-au găsit adăpost aproximativ 480 de refugiați și solicitanți de azil din țări precum Siria, Irak, Afganistan, Sudan, Ucraina și altele, care nu din propria dorință, ci din nevoie și-au abandonat casele, locurile de muncă etc. și au venit aici, într-o țară necunoscută, dar pașnică unde necesită sprijin în asimilarea culturii, limbii și integrării într-o nouă societate.

Centrul de Caritate pentru Refugiați (CCR) în decursul a 18 ani de activitate a devenit unicul centru care oferă un set complex de servicii integrate pentru refugiați și solicitanți de azil pentru a le facilita integrarea în Republica Moldova.

Dat fiind faptul că la sfârșitul anului 2016, CCR a fost nevoit să-și schimbe oficiul din sectorul Buiucani în sectorul Centru, ca urmare a expirării contractului de arendare a locațiunii, care nu a fost extins de către autorități din pricini obiective, refugiații și solicitanții de azil în mod special, femeile și copii au posibilități restrânse de participare în activități de integrare.

Pentru a oferi mai multe oportunități femeilor și copiilor refugiați și solicitanți de azil este necesar de a obține extinderea spațiului organizației. În acest sens, CCR s-a adresat la mai multe instituții atât de stat, dar și private, inclusiv la Clubul Internațional al Femeilor din Moldova (IWCM). Ca urmare în data de 05 aprilie 2018 Dr. Corina Cojocaru-Ulianovschi, diplomat, membru al Clubului International al Femeilor din Moldova, ex-Președinte al acestui Club și soția Ministrului Afacerilor Externe și Integrării Europene, Tudor Ulianovschi, a realizat o vizită de studiu la Centrul de Caritate pentru Refugiați.

Scopul vizitei a fost d a identifica o soluție de durată pentru extinderea oficiului CCR, dar și consultarea cu câțiva reprezentanți din comunitatea refugiaților din Afganistan, Irak, Armenia, Sudan pentru a înțelege dificultățile cu care aceștia se confruntă. O colaborarea fructuoasă se anunță în periada următoare. Cu detalii revenim.

Centrul de Caritate pentru Refugiați (CCR) prin persoana domnului director dl. Ahmad Djavid Paknehad aduce mulțumiri stimatei Doamne Corina Cojocaru-Ulianovschi pentru înțelegere și sprijin pentru organizația noastră, dar și pentru comunitatea refugiaților din Republica Moldova.

—————————————————————–

In the Republic of Moldova there have found shelter approximately 480 refugees and asylum seekers from countries such as Syria, Iraq, Afghanistan, Sudan, Ukraine and others, who were forced to abandon their houses, jobs, etc. and arrived here in a peaceful country where they need support in assimilation of culture, language, and integration into a new society.

The Charity Centre for Refugees (CCR) during its 18 years of activity has become the only centre offering a comprehensive set of integrated services for refugees and asylum-seekers to facilitate their integration into the Republic of Moldova.

Given that at the end of 2016, the CCR had to move its office from Buiucani to Centre district of the city due to contract expiry and lack of the authorities possibility to extend it because of objective reasons, refugees and asylum-seekers, in particular, women and children have limited opportunities to participate in integration activities.

In order to provide more opportunities for refugee and asylum-seekers women and children, it is necessary to expand the organization’s space. In this regard, the CCR has addressed to some state and private institutions, including the International Women’s Club in Moldova (IWCM). As a result, on April 5, Dr. Corina Cojocaru-Ulianovschi, diplomat, member of the International Women’s Club of Moldova, former President of this Club and wife of the Minister of Foreign Affairs and European Integration, Tudor Ulianovschi, undertook a study visit to the Charity Centre for Refugees.

The purpose of the visit was to find a long-lasting solution for expanding the CCR office, as well as consulting with representatives of the refugee community from Afghanistan, Iraq, Armenia, Sudan to understand the difficulties they are facing with. A fruitful collaboration is announced in the next period. With details we will come back.

On behalf of the Charity Centre for Refugees (CCR), the director of CCR, Mr. Ahmad Djavid Paknehad thanks Mrs. Corina Cojocaru-Ulianovschi for understanding and support for CCR organization and refugee community in the Republic of Moldova.