You are currently viewing AJUTOR DIN PARTEA ELEVILOR PENTRU SOLICITANȚII DE AZIL DIN UCRAINA – SUPPORT FROM PUPILS FOR ASYLUM SEEKERS FROM UKRAINE

AJUTOR DIN PARTEA ELEVILOR PENTRU SOLICITANȚII DE AZIL DIN UCRAINA – SUPPORT FROM PUPILS FOR ASYLUM SEEKERS FROM UKRAINE

Elevii din liceele din municipiul Chișinău continuă să se implice și să ofere donații solicitanților de azil din Ucraina, care continuă să vină, căutând refugiu la noi în țară. Bunăoară, un grup de liceeni de la Liceul Teoretic „Litterarum”, dar și o mămică a unui elev de la Liceul Teoretic cu Profil de Arte „Nicolae Sulac”, au donat produse alimentare și de igienă, jucării, haine pentru copii și femei, etc.

Suntem profund recunoscători comunității de elevi care nu rămân indiferenți și ne oferă suport în cauza nobilă!

#ForPeace

#StandWithRefugees

 

Pupils from the high schools of Chisinau municipality continue to get involved and make donations to asylum seekers from Ukraine, who continue to come, seeking refuge in our country. As such, a group of pupils from the Theoretical High School “Litterarum”, but also a mother of a pupil from the Theoretical High School with Arts Profile “Nicolae Sulac”, donated food and hygiene products, toys, clothes for children and women, etc.

We are deeply grateful to the community of pupils who are not indifferent and support us in the noble cause!

#ForPeace

#StandWithRefugees