You are currently viewing Artistic performance at the RAC Patria Lukoil

Artistic performance at the RAC Patria Lukoil

  • Post author:
  • Post category:CCR
The media project “A Mărțișor for a Woman – music, Moldovan traditions and traditions of the world’s nations”, under the motto “Culture – a tool for the integration of refugees”, carried out by the ethno-cultural association “Plai Infloritor” in partnership with UNHCR-Moldova and the Charity Centre for Refugees, has reached its last edition, which took place on Saturday, March 11th, at the Refugee Accommodation Centre Patria Lukoil.
Guests were delighted by various performances of creative groups, representatives of the Ukrainian community, ethno-cultural organizations, talented young people and Ukrainian refugees.
The Director of the CCR, Mr. Djavid Paknehad, was pleased to offer diplomas for the most active participants and dance groups involved in the cultural-educational project.
***
Proiectul media ”Un Mărțișor în dar Femeii – muzica, tradiții moldovenești și a popoarelor lumii”, sub sloganul “Cultura– instrument de integrare a refugiaților”, realizat de Asociația etno-culturală „Plai Infloritor” în parteneriat cu UNHCR Moldova și Centrul de Caritate pentru Refugiați, a ajuns la ultima sa ediție care s-a desfășurat sîmbătă, 11 martie, la Centrul de plasament temporar al refugiaților Patria Lukoil.
Spectatorii au avut parte de diverse numere artistice susținute de grupuri creative, reprezentanți ai comunității ucrainene, organizațiilor etno-culturale, tineri talentați precum și refugiați ucraineni.
Directorul CCR, dl Djavid Paknehad, a avut plăcerea să înmîne diplome de merit celor mai active persoane și colective de dans care s-au implicat în proiectul cultural-educațional.
***
Медиа-проект “Маленький Мэрцишор в дар женщине – музыка, традиции Молдовы и народов мира” под девизом “Культура – инструмент интеграции беженцев”, осуществляемый этнокультурной ассоциацией “Plai Infloritor” в партнерстве с УВКБ ООН в Молдове и Центром Милосердия для Беженцев, подошел к своему последнему выпуску, который состоялся в субботу, 11 марта, в Центре временного размещения беженцев Patria Lukoil.
Публику ожидали различные концертные номера в исполнении творческих коллективов, представителей украинской общины, этнокультурных организаций, талантливой молодежи, а также украинских беженцев.
Директор ЦМБ, г-н Джавид Пакнехад был рад вручить почетные дипломы самым активным участникам и танцевальным коллективам, задействованным в культурно-развлекательном проекте.