You are currently viewing Caravan of Christmas shows for refugees “I bring peace”

Caravan of Christmas shows for refugees “I bring peace”

  • Post author:
  • Post category:CCR
Refugees from 3 temporary accommodation centres from Chisinau were visited by the Caravan of Christmas shows for refugees “I bring peace”, a project carried out within the framework of the CSI programme, implemented by Charity Centre for Refugees, funded by UNHCR Moldova.
The performances took place on Friday 23.12 at the Temporary Accommodation Centre for Asylum Seekers of the BMA, where 140 people including 35 children are hosted, on Saturday 24.12 at the Temporary Accommodation Centre ProValoare, for 55 sheltered people including 22 children, and on Sunday 25.12 at the Refugee Accommodation Centre Drumul Viilor 38/1, where 35 Ukrainians, including 16 children, are staying.
Children and adults enjoyed an interactive clown performance accompanied by different animals, sweet gifts from the organizers and lots of positive feelings.
***
Refugiații din 3 centre de cazare temporară din Chișinău, au fost vizitați de Caravana spectacolelor de Crăciun pentru refugiați “Eu aduc pacea”, proiect realizat în cadrul CSI, prin intermediul Centrului de Caritate pentru Refugiați, finanțat de UNHCR Moldova.
Spectacolele au avut loc vineri, 23.12, la Centrul de Cazare Temporară pentru solicitanți de azil al BMA, unde sunt cazate 140 persoane, inclusiv 35 copii, sîmbătă 24.12 la Centrul de Plasament Temporar ProValoare, pentru 55 persoane cazate inclusiv 22 copii, și duminică 25.12 la Centrul de Acomodare pentru Refugiați Drumul Viilor 38/1, unde locuiesc 35 ucraineni, dintre care 16 sunt copii.
Copiii și adulții au avut parte de un număr interactiv al clovnilor în compania mai multor animăluțe dresate, de cadouri dulci din partea organizatorilor și de multe emoții pozitive.
***
Рождественский караван представлений для беженцев “Я несу мир” посетил 3 центра временного размещения беженцев в Кишиневе в рамках программы Инициатив по поддержке сообщества, осуществляемой Центром Милосердия для Беженцев, при финансовой поддержке УВКБ ООН в Молдове.
Представления состоялись в пятницу 23.12 в Центре временного размещения лиц, ищущих убежище, БМУ, где размещены 140 человек, включая 35 детей, в субботу 24.12 в Центре временного размещения ProValoare, где проживают 55 человек, включая 22 детей, и в воскресенье 25.12 в Центре размещения беженцев Drumul Viilor 38/1, где находятся 35 украинцев, из них 16 детей.
Дети и взрослые смогли насладиться интерактивным выступлением клоуна в компании нескольких дрессированных животных, сладкими подарками от организаторов и массой положительных эмоций.