You are currently viewing CCR and Mercy Corps is supporting the host community, with special focus on people most in need

CCR and Mercy Corps is supporting the host community, with special focus on people most in need

  • Post author:
  • Post category:CCR
In the framework of the project with Mercy Corps, CCR is supporting the host #community, with special focus on people most in need, such as #children with health problems, people with chronic diseases, elderly and people with disabilities.
For this purpose, CCR team, led by the Director Mr. Djavid Paknehad, distributed 80 vouchers for food and hygiene  in different rural areas of Chisinau Municipality during the first days of June.
We would like to thank the Local Public Administration teams in localities of Trușeni, Budești, Ciorescu and Vadul lui Vodă for the #cooperation in helping the local people.
***
În cadrul proiectului cu Mercy Corps, CCR sprijină #comunitatea gazdă, cu accent special pe persoanele cu nevoi mai acute, cum ar fi #copiii cu probleme de sănătate, persoanele cu boli cronice, #vârstnicii și persoanele cu dizabilități.
În acest scop, echipa CCR, condusă de directorul dl. Djavid Paknehad, a distribuit în primele zile ale lunii iunie 80 de bonuri pentru hrană și igienă  în diferite zone rurale ale municipiului Chișinău.
Dorim să mulțumim echipelor Administrației Publice Locale din localitățile Trușeni, Budești, Ciorescu și Vadul lui Vodă pentru #cooperare în sprijinirea localnicilor.
***
В рамках проекта с Mercy Corps, ЦМБ поддерживает местное принимающее сообщество, уделяя особое внимание наиболее #нуждающимся людям, таким как #дети с проблемами со здоровьем, люди с хроническими заболеваниями, пожилые люди и люди с ограниченными возможностями.
С этой целью команда ЦМБ во главе с директором г-ном Джавидом Пакнехадом в первые дни июня раздала 80  талонов на питание и гигиену в различных сельских районах муниципия Кишинэу.
Мы хотели бы поблагодарить мэров и команды местной публичной администрации в населенных пунктах Трушень, Будешть, Чореску и Вадул-луй-Водэ за #сотрудничество в оказании помощи местным жителям.