You are currently viewing CCR and UNHCR organized a Focus Group Discussion with refugee men

CCR and UNHCR organized a Focus Group Discussion with refugee men

  • Post author:
  • Post category:CCR
On 18th October, CCR in partnership with UNHCR-Moldova, organized, in the Blue Dot premises, a group discussion with refugees and asylum seekers living at the Temporary Accommodation Centre for Asylum Seekers (TAC) in order to analyze their situation in a detailed manner.
The discussion was attended by men from different countries such as Uzbekistan, Tajikistan, Azerbaijan, Georgia, Russia, Belarus and China. The meeting was coordinated by Mr. Oleksandr Mainov from UNHCR and Mr. Djavid Paknehad, Director of CCR, who focused on different topics such as living conditions, health care, access to education, access to information, challenges and integration problems faced by our beneficiaries.
Asylum seekers had the opportunity to share their experience during their stay in the Republic of Moldova but also to receive answers to their personal questions.
***
Pe data de 18 octombrie, CCR în parteneriat cu UNHCR-Moldova, a organizat, în incinta sediului Blue Dot, o discuție de grup cu refugiați și solicitanți de azil cazați la Centrul de Cazare Temporară a Solicitanților de Azil (TAC) cu scopul de a analiza în profunzime situația lor.
La discuție au participat bărbați din diferite țări precum Uzbekistan, Tajikistan, Azerbaijan, Georgia, Russia, Belarus și China. Întîlnirea a fost coordonată de către dn Oleksandr Mainov de la UNHCR și de dn Djavid Paknehad, Directorul CCR, care au abordat subiecte din diferite domenii precum condițiile de trai, asistența medicală, accesul la educație, accesul la informație, dificultățile și problemele de integrare cu care se confruntă beneficiarii noștri.
Solicitanții de azil au avut posibilitatea să împărtășească experiențele lor din perioada aflării pe teritoriul RM dar și au primit răspunsuri la întrebările personale.
***
18 октября ЦМБ в партнерстве с УВКБ ООН организовал, в помещении Blue Dot, коллективную дискуссию с беженцами и просителями убежища, которые проживают в Центре временного размещения лиц, ищущих убежища, с целью подробного анализа их ситуации.
В дискуссии приняли участие мужчины из разных стран, таких как Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, Грузия, Россия, Беларусь и Китай. Координаторами встречи были г-н Александр Майнов из УВКБ ООН и г-н Джавид Пакнехад, директор ЦМБ, которые затронули темы в разных областях, таких как условия проживания, медицинское обслуживание, доступ к образованию, доступ к информации, трудности и проблемы интеграции, с которыми сталкиваются наши бенефициары.
Просители убежища имели возможность поделиться своим опытом пребывания в Республике Молдова, а также получить ответы на свои личные вопросы.