You are currently viewing CCR colleagues- beneficiaries of temporary protection status

CCR colleagues- beneficiaries of temporary protection status

  • Post author:
  • Post category:CCR
Мы рады и одновременно гордимся тем, что двое коллег из команды ЦМБ, родом из Украины, прибывшие в Республику Молдова с массовым потоком беженцев, на днях успешно получили статус бенефициаров временной защиты вместе с другими членами своей семьи, с чем мы их поздравляем , а так же Правительство РМ и Генеральный Инспекторат по Миграции с продвижением новой формы защиты.
Напоминаем, что с 1 марта 2023 года лица, ставшие беженцами в результате войны в Украине, имеют возможность получить документ, удостоверяющий личность, который обеспечивает временную защиту в Молдове, облегчая доступ к образованию, медицинскому страхованию, правовому статусу и т.д.
***
We are happy and proud at the same time that two of the colleagues of the CCR team, originating from Ukraine, who came to the Republic of Moldova with the massive refugee flow, have recently succeeded in obtaining the status of beneficiaries of temporary protection together with other family members. We would like to congratulate them, as well as the Government of Moldova and the General Inspectorate of Migration with the advancement of the new form of protection.
We reiterate that since 1 March 2023, persons who have become refugees due to the war in Ukraine have the possibility to benefit from an identity document that ensures temporary protection in Moldova, facilitating access to education, medical insurance, legal status, etc.
***
Suntem bucuroși și mîndri de faptul că două colege din echipa CCR, originare din Ucraina, care au venit în Republica Moldova odată cu fluxul masiv de refugiați, au reușit să obțină de curînd statutul de beneficiari de protecție temporară împreună cu alți membri ai familiilor sale. Felicităm colegele noastre precum și Guvernul RM și Inspectoratul General pentru Migrație pentru progresul noii forme de protecție.
Reiterăm faptul că de la 1 martie 2023, persoanele refugiate din cauza războiului din Ucraina, au posibilitatea să beneficieze de document de identitate care asigură protecția temporară în RM, facilitînd accesul la educație, asigurare medicală, statut juridic ș.a..