You are currently viewing CCR donated school and sports supplies to Causeni local authorities

CCR donated school and sports supplies to Causeni local authorities

  • Post author:
  • Post category:CCR
Recently, the Charity Centre for Refugees donated a set of school and sports supplies as part of the generous support from the CCR’s partnership with シャンティ国際ボランティア会(SVA)– Shanti Volunteer Association, to the Mayoralty of Causeni, represented by the Mayor Mr. Anatolie Donțu. The aid will be distributed according to existing needs to local educational institutions where #Ukrainian children are studying.
The public authorities of the city of Causeni, together with the local community, have generously faced the humanitarian crisis and continue to host to this day numerous refugees from Ukraine.
***
Recent, Centrul de Caritate pentru Refugiați a oferit un set de rechizite școlare și sportive din sprijinul generos din cadrul parteneriatului CCR cu シャンティ国際ボランティア会(SVA) – Shanti Volunteer Association, Primăriei orașului Căușeni, reprezentată de dl primar Anatolie Donțu. Ajutorul respectiv va fi repartizat în dependență de necesitățile existente către instituțiile de învățămînt școlare și preșcolare locale unde studiază copii ucraineni.
Autoritățile publice locale ale orașului Căușeni, împreună cu comunitatea băștinașă, au făcut față cu generozitate crizei umanitare și continuă să găzduiască pînă în prezent numeroase persoane refugiate din Ucraina.
***
Центр Милосердия для Беженцев на днях передал Мэрии города Каушаны, в лице мэра г. Анатолия Донцу, набор школьных и спортивных принадлежностей, предоставленных благодаря щедрой поддержке в рамках партнерства ЦМБ с シャンティ国際ボランティア会(SVA) – Волонтерской Ассоциацией Шанти. Помощь будет направлена в соответствии с потребностями в местные школы и дошкольные учреждения, где учатся украинские дети.
Местные органы власти Кэушень вместе с жителями города великодушно противостояли гуманитарному кризису и до сих пор принимают многочисленных беженцев из Украины.