You are currently viewing CCR Moldova team distributed water in Libya

CCR Moldova team distributed water in Libya

  • Post author:
  • Post category:CCR
There’s nothing more essential to #life on earth than #water. It is so critical to human health and well-being that the United Nations has deemed it a human #right. Yet there’s a global water #crisis. People are struggling to #access the quantity and quality of water they need for drinking, cooking and hygiene.
Members of the CCR Moldova team, in collaboration with civil society representatives from #Libya and Tunisia, have reached the most #vulnerable people living in Sebha and Tripoli, Libya, regions facing a severe water crisis, where they distributed drinking water, juice and bread, within a charitable campaign.
The noble initiative came from our colleague Embark Abdalgader, who is determined to participate in spreading #peace and #health awareness throughout the world.
***
Nu există nimic mai esențial pentru #viața pe pământ decât #apa. Ea este atât de importantă pentru sănătatea și bunăstarea oamenilor, încât Organizația Națiunilor Unite a considerat-o un #drept al omului. Cu toate acestea, există o criză globală a apei. Oamenii se luptă pentru a avea #acces la cantitatea și calitatea apei de care au nevoie pentru consum, gătit și igienă.
Membri ai echipei CCR Moldova, în colaborare cu reprezentanti ai societății civile din Libia și Tunisia au ajuns la cele mai #vulnerabile persoane din Sebha și Tripoli, #Libia, regiuni care se confruntă cu o #criză severă a apei, unde au distribuit apă potabilă, sucuri și pîine, în cadrul unei campanii caritabile.
Nobila inițiativă a venit din partea colegului nostru Embark Abdalgader, care este determinat de a participa la răspîndirea conștientizării #păcii și #sănătății în lume.
***
Нет ничего более важного для #жизни на земле, чем #вода. Она настолько важна для здоровья и благополучия человека, что ООН признала ее одним из прав человека. Тем не менее, существует всемирный водный #кризис. Люди с трудом получают доступ к необходимому количеству и качеству воды для питья, приготовления пищи и гигиены.
Члены команды ЦМБ Молдова, в сотрудничестве с представителями гражданского общества из Ливии и Туниса достигли самых #уязвимых людей, живущих в Себхе и Триполи, #Ливия, регионах, испытывающих острый водный кризис, где они провели раздачу питьевой воды, сока и хлеба, в рамках #благотворительной кампании.
Благородная инициатива поступила от нашего коллеги Эмбарка Абдалгадера, который решительно настроен участвовать в распространении осознания ценности #мира и #здоровья по всему свету.