CCR offers support to local kindergarten

Printre instituțiile care au beneficiat de suport sub formă de rechizite școlare și echipament sportiv din cadrul parteneriatului CCR și シャンティ国際ボランティア会(SVA) – Shanti Volunteer Association, se numără și Grădinița nr. 123, din Chișinău, vizitată recent de directorul CCR, dl Djavid Paknehad.
Această grădiniță, reprezentată de dna Director Gabroveanu Ala, a primit în grija sa nu doar copii ucraineni, ci și copii refugiați din alte țări precum Syria, Nigeria, Angola, Rusia. Cadrele didactice lucrează cu dăruire pentru a crea pentru copilași o atmosferă caldă și prietenoasă astfel încît aceștia să se încadreze cît mai ușor printre colegii băștinași.
La momentul actual grădinița este frecventată de 267 copii dintre care 15 copii sunt refugiați.
***
One of the institutions that has been supported with school supplies and sports equipment within the partnership between Charity Centre for Refugees and シャンティ国際ボランティア会(SVA)– Shanti Volunteer Association, is the Kindergarten No. 123 from Chisinau, recently visited by the CCR Director, Mr. Djavid Paknehad.
Represented by the Director, Mrs Gabroveanu Ala, this kindergarten took into its care not only Ukrainian children but also refugee children coming from other countries such as Syria, Nigeria, Angola, Russia. Dedication is shown by the teaching staff who work hard to create a warm and friendly atmosphere for small children so that they can easily integrate among their local colleagues.
At the moment the kindergarten is attended by a total number of 267 preschoolers, including 15 refugee children.
***
Среди дошкольных учреждений, которые в рамках партнерства ЦМБ и シャンティ国際ボランティア会(SVA) – Волонтерская Ассоциация Шанти получили помощь в виде школьных принадлежностей и спортивного инвентаря, следует отметить детский сад № 123 из Кишинева, который был недавно посещен директором ЦМБ, г-н Джавид Пакнехад.
Под руководством директора, г-жи Габровяну Ала, этот детский сад принял под свою опеку не только украинских детей, но и детей-беженцев из других стран, таких как Сирия, Нигерия, Ангола, Россия. Воспитатели проявляют особую заботу о детях, создавая теплую и дружественную атмосферу для малышей, чтобы они без труда могли интегрироваться среди местных сверстников.
В настоящее время детский сад посещают в общей сложности 267 ребенка, в том числе 15 детей-беженцев.
Previous Monitoring visits to local high schools