CCR participated in the Campaign of planting trees in Chisinau city

CCR a participat la campania de plantare a arborilor în orașul Chișinău ediția din toamna anului 2022, care a demarat astăzi, 12 noiembrie, în Parcul „La Izvor”, împreună cu Primăria Municipiului Chișinău, în frunte cu primarul dl Ion Ceban, Î.M. „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi” şi reprezentanții etniilor conlocuitoare.
Echipa noastră multinațională, în frunte cu directorul – Djavid Paknehad, susținută de voluntarii internaționali și un grup de refugiați din Libia și Ucraina, a contribuit la înverzirea Aleei prieteniei, pentru a spori aspectul verde al Chișinăului, dar și a promova prietenia și diversitatea!
***
CCR participated in the Campaign of planting trees in the city of Chisinau, fall 2022 edition, which started today, November 12, in “La Izvor” Park, together with Chisinau City Hall, led by the mayor Mr. Ion Ceban, Î. M. “Association of management of green spaces” and representatives of neighboring ethnicities.
Our multinational team, led by the director – Djavid Paknehad, supported by international volunteers and a group of refugees from Libya and Ukraine, contributed to the greening of Friendship Alley, to enhance the green aspect of Chisinau, but also to promote friendship and diversity!
***
ЦМБ приняла участие в Кампании по посадке деревьев в городе Кишиневе осень 2022 года, которая стартовала сегодня, 12 ноября, в парке «Ла Извор» совместно с Примэрией Муниципия Кишинева под руководством примара, г. Ион Чебан, Ассоциацией управления зелеными насаждениями и представителями совместно проживающих этнических групп.
Наша многонациональная команда во главе с директором Джавидом Пакнехадом, при поддержке международных волонтеров и группы беженцев из Ливии и Украины, внесла свой вклад в озеленение Аллеи Дружбы, в развитии зеленого аспекта Кишинева, а также в продвижение дружбы и разнообразие национальностей!
Previous Gustohora gastronomic festival arrived in Todiresti