You are currently viewing CCR supports Ukrainians who have found shelter on the left side of the Dniester.

CCR supports Ukrainians who have found shelter on the left side of the Dniester.

  • Post author:
  • Post category:CCR
Yesterday, 15th December, CCR welcomed a group of refugees from Tiraspol, who received food and personal hygiene vouchers funded by our partners from Germany Help – Hilfe zur Selbsthilfe.
At the same time, the CCR Director Mr Djavid Paknehad had a group discussion with the visitors to listen and take into consideration the problems faced by refugees at regional level, but also to offer solutions with an individual approach to each one.
A total number of 27 people, including women and children, received financial support from CCR as an emergency response to the urgent needs of refugees.
***
CCR susține ucrainenii care au găsit refugiu în stînga Nistrului.
Ieri, 15 decembrie, CCR a primit un grup de refugiați veniți din Tiraspol, care au beneficiat de tichete pentru produse alimentare si igienă personală, ca ajutor finanțat de partenerii noștri din Germania Help – Hilfe zur Selbsthilfe
În același timp, directorul CCR a avut o discuție de grup cu persoanele venite în vizită pentru a asculta și pentru a lua în calcul problemele cu care se confruntă refugiații la nivel regional, dar și pentru a oferi soluții având o abordare individuală pentru fiecare.
În total 27 persoane, printre care femei și copii au primit ajutorul financiar din partea CCR, ca răspuns de urgență la nevoile stringente ale refugiaților.
***
CCR поддерживает украинцев, которые нашли убежище на левом берегу Днестра.
Вчера, 15 декабря, ЦМБ принял группу беженцев из Тирасполя, которые получили ваучеры на продукты питания и средства личной гигиены в качестве помощи, финансируемой нашими партнерами Help – Hilfe zur Selbsthilfe.
В то же время директор ЦМБ г-н Джавид Пакнехад провел коллективное общение с гостями, чтобы выслушать и рассмотреть проблемы, с которыми сталкиваются беженцы на региональном уровне, а также найти решения с индивидуальным подходом к каждому из них.
В общей сложности 27 человек, включая женщин и  детей, получили финансовую поддержку в качестве экстренного ответа ЦМБ на неотложные нужды беженцев.