You are currently viewing CCR Team Awarded Diploma for Outstanding Village Development Contributions

CCR Team Awarded Diploma for Outstanding Village Development Contributions

  • Post author:
  • Post category:CCR
EN
We are happy to announce that our esteemed Director, Mr. Djavid Paknehad, has been awarded a well-deserved diploma by the Mayor of the village Razeni, Mr. Ion Crețu. The diploma was presented on August 13th, 2023, during the “Gustul pâinii de acasă” Folklore and Folk Music Festival. This recognizes CCR’s longs-tanding contributions to development of the village 🤝🌟.
Since 2011, the collaboration centered on shared cultural, social, and sports passions for the benefic of both #refugees and #Moldovans. 🌍
👏Congratulations to Mr. Djavid Paknehad and CCR team on this well-earned recognition!
***
RO
Cu bucurie anunțăm că Directorul nostru, domnul Djavid Paknehad, a fost decernat cu o diplomă de recunoștință din partea primarului satului Răzeni, domnul Ion Crețu.
Diploma a fost acordată în data de 13 august 2023, în cadrul Festivalului de Folclor și Muzică Populară “Gustul pâinii de acasă”, pentru contribuțiile CCR în dezvoltarea satului Răzeni. 🤝🌟
Din 2011, colaborarea s-a bazat pe valori comune în proiecte culturale, sociale și sportive în beneficiul atât a refugiaților, cât și a moldovenilor 🌍.
👏Felicitări, domnului Djavid Paknehad și echipei CCR, pentru această meritată recunoaștere!
***
RU
С радостью объявляем, что наш уважаемый Директор, г-н Djavid Paknehad, был награжден заслуженным дипломом от Мэра села Рэзень, г-н Ион Крецу.
Диплом был вручен 13 августа 2023 года в рамках Фестиваля Фольклора и Народной Музыки “Gustul pâinii de acasă”. Это признание за вклад ЦМБ в развитие села Рэзень. 🤝🌟
С 2011 года сотрудничество основывается на общих ценностях в культурных, социальных и спортивных проектах для общего блага #беженцев и #граждан Молдовы 🌍.
👏Поздравляем г-на Джавида Пакнехада и команду ЦМБ с этим заслуженным признанием!