You are currently viewing CCR visits the refugee accommodation centre from Greblesti

CCR visits the refugee accommodation centre from Greblesti

  • Post author:
  • Post category:CCR
Today the Charity Centre for Refugees team visited the refugees hosted in the Refugee Accommodation Centre from Greblesti village, Straseni where we were welcomed by the Mayor of the community, Mrs. Aliona Chircu. The beneficiaries, elderly and people with disabilities, received vouchers for medicines within the project funded by AMI – Assistência Médica Internacional, as well as humanitarian aid consisting of seasonal clothes provided by USA for UNHCR for Ukrainian refugees.
CCR continues to implement projects to facilitate access to emergency medical products for people with chronic diseases and disabilities and other vulnerable groups among refugees.
***
Astăzi echipa CCR a vizitat refugiații cazați în Centrul de plasament pentru refugiați din satul Greblești, Strășeni unde am fost primiți de Primarul localității, dna Aliona Chircu. Beneficiarii, persoane vârstnice și cu dizabilități, au primit tichete pentru produse medicinale, în cadrul proiectului finanțat de AMI – Assistência Médica Internacional, dar și ajutor umanitar de haine de sezon oferite de USA for UNHCR pentru refugiații ucraineni.
CCR continuă să implementeze proiecte de facilitare a accesului la produsele medicinale de necesitate urgentă pentru persoanele cu boli cronice și cu dizabilități, dar și altor categorii vulnerabile din rândul refugiaților.
***
Сегодня команда ЦМБ посетила беженцев, размещенных в Центре для беженцев из села Греблешть, Страшены, где нас приветствовала мэр села, г-жа Алена Чирку. Бенефициары, пожилые люди и люди с ограниченными возможностями, получили ваучеры на медицинские товары в рамках проекта, финансируемого AMI – Assistência Médica Internacional, а также гуманитарную помощь в виде сезонной одежды, предоставленной США для УВКБ ООН для украинских беженцев.
ЦМБ продолжает осуществлять проекты по облегчению доступа к срочно необходимым медицинским препаратам для людей с хроническими заболеваниями и ограниченными возможностями и других уязвимых групп среди беженцев.