Asociația Obștească Centrul de Caritate pentru Refugiați (CCR) anunță cerere de ofertă în vederea contractării unei companii specializate în prestarea serviciilor de consultanță și expertiză în domeniul politici și proceduri în cadrul organizațiilor neguvernamentale pentru organizarea unui seminar de o zi (6 ore). Seminarul se va axa în principal pe: cadrul legal privind gestionarea resurselor umane; securitatea și sănătatea în muncă; timpul și modul de muncă, de odihnă etc.; mecanismul de plângere și răspuns; respectarea cerințelor privind operarea cu datele cu caracter personal și păstrarea acestora; cerințele specifice legate de personal în perioada pandemică.

Grupul țintă al seminarului sunt angajații asociației. Seminarul se va desfășura în una din zilele dintre 21–30 septembrie 2021, în incinta sediului CCR, în limba română.

Ofertanții pot depune o singură ofertă, care trebuie să fie însoțită de o copie a actelor oficiale de înregistrare juridică a ofertantului (cu informații despre administrator, adresa juridică, numele proprietarului/ilor).

Opțional pot fi anexate alte materiale, informații, prospecte, recomandări cu privire la serviciile oferite de Prestator.

Oferta mai trebuie să includă:

  • Datele de contact ale companiei;
  • Persoana de contact;
  • Rechizitele bancare ale companiei;
  • Semnătura persoanei autorizate;
  • Ștampila companiei.

Oferta poate fi adresată şi expediată la adresa project.coordinator@ccr.md, sau depusă în plic sigilat la adresa: A.O. „Centrul de Caritate pentru Refugiați” Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, 64, MD-2012. Pe plic se va indica denumirea și datele de contact ale ofertantului.

Termenul limită de prezentare a ofertelor este 16 septembrie 2021, ora locală 16:00. Ofertele întârziate vor fi respinse.

Prețurile trebuie să fie calculate în lei Moldovenești (MDL), cu aplicarea cotei Zero la TVA, în conformitate cu facilitățile fiscale acordate proiectelor. Documentele justificative pentru cota Zero la TVA vor fi prezentate companiei câştigătoare la semnarea contractului. Ofertele vor fi evaluate prin compararea prețului total al ofertei pentru serviciile propuse.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la numărul de telefon (+373 22) 212 576.