You are currently viewing Charity Centre for Refugees participated at the “Italian Food for Peace” lunch.

Charity Centre for Refugees participated at the “Italian Food for Peace” lunch.

  • Post author:
  • Post category:CCR
Charity Centre for Refugees was invited to participate at the “Italian Food for Peace” lunch.
The event was organised Saturday, November 19, at the Don Bosco Foundation premises in Chisinau on the occasion of the seventh edition of the Italian Cuisine Week in the world, representing an act of Italian solidarity with the refugees from Ukraine and the Moldovan people.
The Director of CCR, Mr Djavid Paknehad, together with other staff members, with a group of refugees from Ukraine, Afghanistan and Libya, as well as CCR volunteer from the USA, were guests at the beautiful reception. The celebration hosted around 200 people, Ukrainian refugees and their host families from Moldova, Ukrainian and Italian ambassadors in Moldova, as well as representatives of UNHCR-Moldova.
We would like to express our sincere gratitude to Ms Francesca Bonelli, Representative of UNHCR in Moldova, as well as to the Ambassador of Italy in Chisinau, Mr. Lorenzo Tomassoni, for their invitation and especially for the warm reception.
***
Centrul de Caritate pentru Refugiaţi a fost invitat să participe la prânzul „Italian Food for peace”.
Evenimentul a fost organizat sîmbătă, 19.11, la sediul Fundației Don Bosco din Chișinău cu ocazia celei de-a șaptea ediții a Săptămânii Bucătăriei Italiene în lume, reprezentînd un act de solidaritate italiană cu refugiații din Ucraina şi poporul moldovenesc.
Directorul CCR, dl Djavid Paknehad, împreună cu membri ai echipei CCR, un grup de refugiaţi din Ucraina, Afganistan şi Libia, dar şi cu voluntara CCR originară din SUA, au fost oaspeţi la frumoasa recepţie. Festivitatea a găzduit în jur de 200 de persoane, refugiați ucraineni și familiile lor gazdă din Republica Moldova, ambasadorii Ucrainei şi Italiei în RM, precum şi reprezentanţi ai UNHCR-Moldova.
Aducem sincere mulţumiri doamnei Francesca Bonelli, Reprezentanta Agenției ONU pentru Refugiați în Republica Moldova, precum şi ambasadorul Italiei la Chișinău, dl. Lorenzo Tomassoni pentru invitaţie şi pentru o recepţie călduroasă.
***
Центр Милосердия для Беженцев был приглашен на обед ” Italian Food for Peace”.
Мероприятие состоялось в субботу, 19 ноября, в помещении Фонда “Дон Боско” в Кишиневе по случаю седьмого выпуска Недели Итальянской Кухни в мире, представляющей собой акт солидарности Италии с беженцами из Украины и молдавским народом.
Директор ЦМБ, Джавид Пакнехад вместе с сотрудниками ЦМБ, группой беженцев из Украины, Афганистана и Ливии, а также волонтером ЦМБ из США были в числе гостей на этом прекрасном приеме. На празднике присутствовало около 200 человек, украинские беженцы и их принимающие семьи из Молдовы, послы Украины и Италии в Молдове, а также представители УВКБ ООН в Молдове.
Выражаем искреннюю благодарность г-же Франческе Бонелли, представителю УВКБ ООН в Республике Молдова, а также послу Италии в Кишиневе г-ну Лоренцо Томассони за приглашение и за теплый прием.