You are currently viewing Conversation guides for adults and colouring books for children

Conversation guides for adults and colouring books for children

  • Post author:
  • Post category:CCR
How do you say hello in the state language or how to ask for help and directions? Such challenges face everyone in a foreign country. UNHCR-Moldova created a Ukrainian-Romanian-English conversation guide to help Ukrainian refugees communicate and integrate in the Republic of Moldova. The book contains common expressions and terms used in different day-to-day situations and is distributed to all interested persons at the CCR office.
For the smallest children, UNHCR prepared colouring books and pencils in order to develop their creativity. In January, around 300 children benefited from the creative kits and 212 Ukrainian families received multilingual guides from the CCR.
***
Cum să te saluți în limba de stat sau cum să soliciți ajutor și direcții? Cu aceste provocări se confruntă oricine într-o țară străină.
UNHCR-Moldova a elaborat un ghid de conversații Ucrainean-Român-Englez care vine în ajutorul refugiaților ucraineni pentru a facilita comunicarea și integrarea acestora în Republica Moldova. Cărțile conțin expresii uzuale și termeni utilizați în diverse situații cotidiene și sunt distribuite tuturor doritorilor la sediul CCR.
Pentru cei mai mici, UNHCR a pregătit cărți de colorat și creioane colorate pentru dezvoltarea creativității acestora. În luna Ianuarie, în jur de 300 de copii au beneficiat de seturile creative, iar 212 familii de ucraineni au primit din partea CCR ghiduri multilingve.
***
Как поздороваться на государственном языке или как попросить о помощи и направлениях? С этими трудностями сталкивается каждый человек, оказавшийся в чужой стране. УВКБ ООН разработал украинско-румынско-английский разговорник, который поможет украинским беженцам общаться и интегрироваться в Молдове. Книга содержит наиболее распространенные выражения и термины, используемые в различных повседневных ситуациях, и раздается всем желающим в офисе ЦМБ.
Для самых маленьких УВКБ ООН подготовил книжки-раскраски и карандаши, чтобы развивать их творческие способности. В январе около 300 детей получили наборы для творчества, и 212 украинских семей получили мультиязычные гиды от ЦМБ.