You are currently viewing Cooperarea cu societatea civilă pe aspecte de integrare

Cooperarea cu societatea civilă pe aspecte de integrare

  • Post author:
  • Post category:CCR

La 23 august 2017 în incinta Subdiviziunii teritoriale a Biroului migrație și azil din mun. Bălți a avut loc întrevederea semestrială cu reprezentanții societății civile care activează în domeniul migrației și azilului. Au participat reprezentanții Misiunii Organizației Internaționale pentru Migrație, inclusiv șeful Misiunii dl Antonio Polosa, Biroului ICNUR Moldova, inclusiv șeful Biroului dl Turcanu, Consiliului Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat, Asociației Obștești pentru Abilitarea Copilului și Familiei „Ave Copiii”, Asociației Obștești „Centrul de Caritate pentru Refugiați”, Centrului de reabilitare a victimelor torturii „Memoria”, Asociației Obștești „Centrul de Drept al Avocaților”, Asociației Naționale a Trainerilor Europeni din Moldova, precum și funcționari din cadrul Casei Teritoriale de Asigurări Sociale mun. Bălți și Agenția Teritorială Nord-Vest a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină.

Întrevederea a fost organizată în scopul asigurării unui dialog continuu și constructiv cu societatea civilă și managementul eficient al domeniilor migrației și azilului în contextul implementării acordurilor de cooperare încheiate între Biroul migrație și azil și organizațiile non-guvernamentale partenere. Totodată s-a asigurat procesul de informare al autorităților cu activitatea ONG-urilor.

Partenerii au avut posibilitatea să aprecieze stadiul actual de cooperare între autoritățile de stat și societate civilă în domeniul migrației și azilului, să înainteze propuneri și recomandări în vederea consolidării interacțiunii pe domeniile comune de activitate, să evidențieze prioritățile în activitate pentru viitor.

Partenerii de implementare au fost familiarizați cu prioritățile Biroului migrație și azil, activități realizate, prezentarea conceptului centrelor de integrare, precum și prezentarea noului sediu din mun. Bălți unde își vor desfășura activitatea angajații BMA pe domeniul documentării și integrării străinilor, precum și combaterea șederii ilegale.

Sursa: www.bma.gov.md