You are currently viewing CSI project for the most vulnerable persons

CSI project for the most vulnerable persons

  • Post author:
  • Post category:CCR
Charity Centre for Refugees and UNHCR-Moldova are supporting the most vulnerable people who require increased attention.
During their visit to the city of Tiraspol, UNHCR Moldova and CCR representatives were warmly welcomed by the hosts of the “ОСОРЦ” Rehabilitation and Consultation Centre for mentally disabled children. The centre carries out daily developmental activities for children of different ages, both residents of Tiraspol and refugees from Ukraine.
Within the framework of a Community Support Initiatives (CSI) project, the “ОСОРЦ” Centre received several sports equipment, which will allow these special children to develop their physical and mental abilities. Moreover, sport has a key role in regaining their independence, which allows their better adaptation to everyday life.
***
Centrul de Caritate pentru Refugiați și UNHCR-Moldova susțin cele mai vulnerabile categorii de persoane, care necesită o atenție sporită.
În cadrul vizitei sale în orașul Tiraspol, reprezentanții UNHCR Moldova și CCR au fost primiți călduros de gazdele Centrului de reabilitare și consultare “ОСОРЦ” destinat copiilor cu deficiențe mintale. Centrul desfășoară activități zilnice de dezvoltare pentru copii de diferite vîrste, atît locuitori ai orașului Tiraspol, cît și refugiați din Ucraina.
În cadrul unui proiect Community Support Initiatives (CSI), Centrul “ОСОРЦ” a beneficiat de mai multe echipamente sportive, care vor permite acestor copilași deosebiți să-și dezvolte capacitățile fizice și psihice. Mai mult ca atît, sportul are un rol esential în redobîndirea independenței lor care permite o mai bună adaptare la viața de zi cu zi.
***
Центр Милосердия для Беженцев и УВКБ ООН Молдова поддерживают наиболее уязвимые категории людей, которые требуют повышенного внимания.
Во время своего визита в город Тирасполь представители УВКБ ООН в Молдове и ЦМБ были с теплотой приняты воспитателями Реабилитационно-консультационного центра для детей с ограниченными умственными возможностями “ОСОРЦ”. В центре ежедневно проводятся развивающие занятия для детей разного возраста, как жителей Тирасполя, так и беженцев из Украины.
В рамках проекта “Инициативы поддержки сообщества” (CSI) Центр “ОСОРЦ” получил несколько спортивных тренажеров, которые позволят таким особенным детям развивать свои физические и умственные способности. Кроме того, спорт играет важную роль в обретении ими независимости, что позволит им лучше приспособиться к повседневной жизни.