CSI projects implemented in Causeni city

The Community Support Initiative (CSI) projects implemented by the Charity Centre for Refugees funded by UNHCR-Moldova are continuing.
On 16 May 2023, UNHCR Moldova representative Mrs. Olena Koval together with CCR Director Mr. Djavid Paknehad and his team visited the city of Causeni in order to hand over the goods to the Kindergarten No.2 from Causeni, beneficiary of the new CSI project.
In order to optimize the pedagogical activity and ensure the socio-educational integration of refugee children attending the Kindergarten, books, toys, furniture and technical equipment were purchased in the framework of the project.
***
Proiectele Inițiativei de Sprijin Comunitar (CSI) implementate de Centrul de Caritate pentru Refugiați cu finanțarea UNHCR Moldova, își continuă cursul.
La 16 mai 2023, reprezentanta UNHCR-Moldova, dna Olena Koval împreună cu Directorul CCR, dl Djavid Paknehad și echipa sa, au vizitat orașul Căușeni cu scopul de a înmîna bunurile Grădiniței-Creșă nr.2 din Căușeni, beneficiară al noului proiect CSI.
În vederea optimizării activității pedagogice și asigurării integrării socio-educațională a copiilor refugiați care frecventează grădinița, în cadrul proiectului au fost procurate cărți, jucării, mobilier, și echipament tehnic.
***
Осуществление проектов Инициативы по Поддержке Сообщества (CSI), реализуемых Центром Милосердия для Беженцев при финансовой поддержке УВКБ ООН в Молдове, продолжается.
16 мая 2023 года, представитель УВКБ ООН в Молдове г-жа Елена Коваль вместе с директором ЦМБ г-ном Джавидом Пакнехадом и его командой посетили город Кэушены, в частности Детский сад № 2, который стал бенефициаром нового проекта CSI.
Для оптимизации педагогической деятельности и обеспечения социально-образовательной интеграции детей-беженцев, которые посещают детский сад, в рамках проекта были приобретены книги, игрушки, мебель и техническое оборудование.
Previous Monitoring visits to schools in Chisinau