You are currently viewing “Culture as a tool for the integration of refugees” round table

“Culture as a tool for the integration of refugees” round table

  • Post author:
  • Post category:CCR
The Charity Centre for Refugees was invited to participate at the round table organized by the Public Association “Plai Înfloritor”, within the project “Culture as a tool for the integration of refugees”.
The project took place in the context of the Year of Ukrainian Culture in Moldova as well as a commemoration of the Great Kobzar of the Ukrainian people Taras Shevchenko, on the occasion of the 209th anniversary of his birth, aiming to familiarize refugees with the local culture and vice versa.
The activity was attended by the Representative of the UN Refugee Agency, Mrs. Francesca Bonelli, the Director of the CCR Mr. Djavid Paknehad, delegate of the Ukrainian Embassy in Moldova, as well as representatives of civil society.
The event was organised with the financial support of UNHCR-Moldova under a CSI project coordinated by CCR.
***
Centrul de Caritate pentru Refugiați a fost invitat să participe sîmbătă la masa rotundă organizată de A.O.” Plai Înfloritor”, în cadrul proiectului ”Cultura ca instrument de integrare a refugiaților”.
Proiectul s-a desfășurat în continuitatea Anului Culturii Ucrainene în RM dar și ca un omagiu adus Marelui Kobzar al poporului ucrainean Taras Șevcenko, cu ocazia împlinirii a 209 ani de la naștere, avînd drept scop familiarizarea refugiaților cu cultura autohtonă și viceversa.
La activitate au participat Reprezentanta Agenției ONU pentru Refugiați, dna Francesca Bonelli, Directorul CCR dl Djavid Paknehad, delegat al Ambasadei Ucrainei în RM, precum și reprezentanți ai societății civile.
Evenimentul a fost realizat cu sprijinul financiar al UNHCR-Moldova prin intermediul unui proiect CSI coordonat de CCR.
***
Центр Милосердия для Беженцев был приглашен принять участие в круглом столе, организованном О.О. ” Plai Înfloritor”, в рамках проекта “Культура как инструмент интеграции беженцев”.
Проект проходил в продолжение Года украинской культуры в Молдове, а также в память о Великом Кобзаре украинского народа Тарасе Шевченко, по случаю 209-й годовщины со дня его рождения, с целью ознакомления беженцев с местной культурой и наоборот.
В мероприятии приняли участие представитель Агентства ООН по делам беженцев г-жа Франческа Бонелли, директор ЦМБ г-н Джавид Пакнехад, Делегат посольства Украины в Молдове, а также представители гражданского общество.
Мероприятие было организовано при финансовой поддержке УВКБ ООН в Молдове в рамках проекта Инициативы Поддержке Сообщества , координирован ЦМБ.