You are currently viewing Distribution of vouchers for food and hygiene products in refugee accommodation centres of the Technical University of Moldova in Chisinau.

Distribution of vouchers for food and hygiene products in refugee accommodation centres of the Technical University of Moldova in Chisinau.

  • Post author:
  • Post category:CCR
Ukrainian refugees hosted in 4 refugee shelters received vouchers as emergency support from CCR, from external funds.
Mr. Djavid Paknehad and CCR team also focused on ensuring a tailored approach for each refugee assisted during the field visit.
We are grateful for the assistance of our international partners who keep staying close to face the crisis.
***
Repartizarea tichetelor pentru alimente și produse de igienă în centrele de cazare pentru refugiați ale Universității Tehnice a Moldovei din Chișinău.
Refugiații ucraineni găzduiți în 4 adăposturi de refugiați au primit tichete drept sprijin de urgență de la CCR, din fonduri externe.
Domnul Djavid Paknehad și echipa CCR s-au concentrat și pe asigurarea unei abordări personalizate pentru fiecare refugiat asistat în timpul vizitei în teren.
Suntem recunoscători pentru asistența partenerilor noștri internaționali care continuă să rămână aproape pentru a face față crizei.
***
Раздача ваучеров на продукты питания и средства гигиены в центрах размещения беженцев Технического университета Молдовы в Кишиневе.
Украинские беженцы, размещенные в 4 приютах для беженцев, получили ваучеры в качестве экстренной помощи от ЦМБ, из дополнительных фондов.
Г-н Джавид Пакнехад и команда ЦМБ также уделили особое внимание обеспечению индивидуального подхода к каждому беженцу, которому была оказана помощь во время визита.
 Мы благодарны за помощь нашим международным партнерам, которые остаются рядом в этот период кризиса.