You are currently viewing Easter celebration at the TAC

Easter celebration at the TAC

  • Post author:
  • Post category:CCR
On the eve of the Easter holiday, CCR organised a day full of colours and positive feelings at Blue Dot for the people currently hosted at the Temporary Accommodation Centre for Asylum Seekers (TAC) of the General Inspectorate for Migration.
Children and adults participated at creative workshops, painted together traditional eggs, attended the informative session about Easter celebrations in our country and at the end received each one a sweet surprise.
The Director of CCR, Mr. Djavid Paknehad and the Director of TAC, Mr. Stratila Valeriu, expressed their best wishes to all the participants, mentioning how important are these multicultural gatherings, and expressed their hope that next year, especially people from Ukraine will celebrate Easter at their home with the ones they love.
This event took place thanks to the continuous support of UNHCR-Moldova.
***
În ajunul sărbătorii de Paști, CCR a organizat în incinta Blue Dot o zi plină de culoare și emoții pozitive pentru persoanele găzduite în prezent la Centrul de cazare temporară pentru solicitanți de azil (TAC) al Inspectoratului General pentru Migrație.
Copii și adulți au participat la ateliere creative tematice, au vopsit împreună ouă tradiționale, au avut parte de o sesiune informativă despre tradițiiile Pascale la noi în țară și spre final au primit fiecare o surpriză dulce din partea organizatorilor.
Directorul CCR, dl. Djavid Paknehad precum și Directorul TAC, dl. Stratilă Valeriu, au venit cu urări de bine pentru toți participanții, subliniind cît de importante sunt aceste reuniuni multiculturale, și și-au exprimat speranța ca următorul an, în special persoanelor originare din Ucraina, să sărbătorească Paștele acasă, împreună cu cei dragi.
Acest eveniment a fost realizat datorită susținerii continue al UNHCR-Moldova.
***
Накануне праздника Пасхи ЦМБ организовал для жителей, находящихся в Центре временного размещения лиц, ищущих убежище (TAC) Генерального Инспектората по Миграции в помещении “Blue Dot”, день, насыщенный красками и положительными эмоциями.
Дети и взрослые приняли участие в творческих мастер-классах, вместе раскрашивали традиционные яйца, посетили информационную сессию о пасхальных традициях в нашей стране и в конце получили сладкий сюрприз от организаторов.
Директор ЦМБ, г-н Джавид Пакнехад, а также директор TAC г-н Стратила Валериу обратились с добрыми пожеланиями ко всем участникам, подчеркнув, насколько важны подобные мультикультурные встречи, и выразили надежду, что в следующем году, особенно люди из Украины, будут праздновать Пасху дома со своими близкими.
Мероприятие стало возможным благодаря неизменной поддержке УВКБ ООН в Молдове.