You are currently viewing Eid al Adha at the Temporary Accommodation Center for asylum seekers

Eid al Adha at the Temporary Accommodation Center for asylum seekers

  • Post author:
  • Post category:CCR
Eid al Adha – the feast of sacrifice, one of the most important festivals in the #Muslim calendar.
This was the subject of the #informative session that our colleagues from the CCR conducted in English, Arabic, and Russian languages at the Temporary Accommodation Center for asylum seekers of the General Inspectorate for Migration.
The session comes primarily to provide a space where residents who share Islam, to enjoy this significant celebration, but also to provide other residents of the center, to know more about Islamic #culture and #religion.
***
Eid al Adha – sărbătoarea sacrificiului, unul dintre cele mai importante festivaluri din calendarul #musulman.
Acesta a fost subiectul sesiunii #informative pe care au realizat-o colegii noștri de la CCR în limbile engleză, arabă și rusă, la Centrul de Cazare Temporară pentru solicitanți de azil al Inspectoratul General pentru Migrație al Ministerului Afacerilor Interne.
Sesiunea vine în primul rând să ofere un spațiu în care rezidenții care împărtășesc islamul, să se bucure de această sărbătoarea semnificativă, dar și să ofere celorlalți locuitori ai centrului, să cunoască mai multe despre #cultură și #religia islamică.
***
Курбан-байрам — праздник жертвоприношения, один из важнейших праздников в #мусульманском календаре.
Это стало темой #познавательной сессии, которую наши коллеги из ЦМБ провели на английском, арабском и русском языках в Центре временного размещения лиц, ищущих убежища, Генерального Инспектората по Миграции.
Сессия проводится в первую очередь для того, чтобы обеспечить пространство, где жители, разделяющие ислам, могут порадоваться этим знаменательным праздником, а также предоставить другим жителям центра возможность узнать больше об исламской #культуре и #религии.