You are currently viewing Empowering Ukrainian Women: New Vocational Training Round Ignites Economic Independence

Empowering Ukrainian Women: New Vocational Training Round Ignites Economic Independence

  • Post author:
  • Post category:CCR
📢New round of vocational training has started for the #Ukrainian #women willing to strengthen their economic and professional self-reliance 💪.
💚Our team conducted an informative session and registration of the participants on 14 July 2023, so that new groups of students start their new #educational training on various professions like:
✅pastry chef 🧁
✅cook 👨‍🍳
✅make-up artist 💄
✅hairdressing 💇‍♀️
✅manicure 💅
🔴🟢This vocational training is offered within the integration programmes implemented by Charity Centre for Refugees, with the support of Mercy Corps.
***
📢A început o nouă rundă de formare profesională pentru #femeile din Ucraina care doresc să-și consolideze autonomia economică și profesională 💪.
💚Echipa noastră a desfășurat o sesiune informativă și de înregistrare a participanților în data de 14 iulie 2023, astfel încât noi grupuri de studenți să înceapă noua lor pregătire #educațională pe diverse profesii precum:
✅patiser 🧁
✅bucătar 👨‍🍳
✅ make-up artist 💄
✅coafor 💇‍♀️
✅manichiură 💅
🔴🟢Această formare profesională este oferită în cadrul programelor de integrare implementate de Centrul de Caritate pentru Refugiați, cu sprijinul Mercy Corps.
***
📢Стартовал новый этап профессионального обучения для #украинских #женщин, желающих укрепить свою экономическую и профессиональную самостоятельность 💪.
💚Наша команда провела инфомативную сессию и регистрацию участников 14 июля 2023, чтобы новые группы студентов начали свою новую #образовательную стажировку по различным профессиям, таким как:
✅кондитер 🧁
✅повар 👨‍🍳
✅визажист 💄
✅парикмахер 💇‍♀️
✅маникюр 💅
🔴🟢Данное профессиональное обучение проводится в рамках интеграционных программ, реализуемых Центром Милосердия для Беженцев при поддержке Mercy Corps.