You are currently viewing Exhibition of refugee paintings organized by CCR at the UNHCR office

Exhibition of refugee paintings organized by CCR at the UNHCR office

  • Post author:
  • Post category:CCR
At the initiative of Mrs. Francesca Bonelli, Representative of the UN Refugee Agency in Moldova, Charity Centre for Refugees organized at the UNHCR-Moldova head office an exhibition of paintings made by refugee children and adults.
The paintings are created in the framework of art therapy classes, organized with the support of UNHCR Moldova and led by the painter and painting teacher, Mr. Valeri Bellogruda, at the Community Centre of CCR, but also at the Blue Dot premises located at the Temporary Accommodation Centre for Asylum Seekers (TAC).
For our beneficiaries, art is a way of self-expression and recreation, and every single painting for us represents a masterpiece.
***
La inițiativa doamnei Francesca Bonelli, Reprezentanta Agenției ONU pentru Refugiați în RM, CCR a amenajat, în incinta sediului UNHCR-Moldova o expoziție de picturi realizate de copii și adulți refugiați.
Picturile sunt realizate în cadrul cercurilor de terapie prin artă, organizate cu suportul UNHCR și conduse de pictorul și profesorul de pictură, dl Valeri Bellogruda, la centrul comunitar al CCR, dar și la sediul Blue Dot de la Centrul de Cazare pentru Solicitanți de Azil al Biroul Migratie si azil al MAI.
Pentru beneficiarii noștri, arta este o modalitate de exprimare și de relaxare, iar fiecare pictură în parte pentru noi este o operă de artă.
***
По инициативе г-жи Франчески Бонелли, представителя Агентства ООН по делам беженцев в Молдове, Центр Милосердия для Беженцев организовал выставку картин детей и взрослых беженцев в главном офисе УВКБ ООН в Молдове.
Картины выполнены в рамках кружков арт-терапии, организованных при поддержке УВКБ ООН под руководством художника и преподавателя живописи Валерия Белогруда в офисе ЦМБ, а также в помещении “Blue Dot” в Центре временного размещения для лиц, ищущих убежище.
Для наших бенефициаров искусство — это способ самовыражения и снятия напряжения, и каждая отдельная картина для нас — это произведение искусства.