Field visit in Balti city

CCR team members, led by the Director Mr. Djavid Paknehad, made a visit to Balti city on November 3rd, where they had a planned meeting at the Municipality Council with Mrs. Irina Serdiuc, Secretary of the Council and Municipality of Balti. During the meeting we focused on the current situation in the town, challenges and perspectives to contribute to increase the capacity to manage the refugee crisis but also on ways to support the host community.
The same day, CCR distributed 280 vouchers for food and personal hygiene products to refugees accommodated in 2 Refugee Accommodation Centres in Balti, from external funds including Help – Hilfe zur Selbsthilfe.
Vouchers remain an effective tool in managing the current refugee crisis.
***
Membrii echipei CCR, conduși de directorul dl Djavid Paknehad, au mers pe data de 3 noiembrie într-o vizită în orașul Bălți, unde au avut o întîlnire planificată la Consiliul Municipiului, cu dna Irina Serdiuc, Secretar al Consiliului și Municipiului Bălți. În cadrul întîlnirii ne-am concentrat pe situația actuală a refugiaților din oraș, provocări și perspective de a contribui la creșterea capacității de gestionare a crizei de refugiați dar și pe modalități de sprijinire a comunității gazdă.
În aceeași zi, CCR a distribuit 280 tichete pentru alimente și produse de igienă personală refugiaților cazați în 2 Centre de acomodare din Municipiul Bălți, din fonduri externe inclusiv Help – Hilfe zur Selbsthilfe.
Tichetele rămîn a fi un instrument eficient în gestionarea crizei actuale de refugiați.
***
Сотрудники Центра Милосердия для Беженцев, под руководством директора г-на Djavid Paknehad посетили 3 ноября город Бельцы, где состоялась запланированная встреча в Муниципальном Совете с секретарем Совета и Муниципалитета Бельцы г-жой Ириной Сердюк. В ходе встречи мы сосредоточились на текущей ситуации беженцев в городе, проблемах и возможностях внести свой вклад в управление кризисом, а также на способах поддержки принимающего общества.
В этот же день ЦМБ раздал 280 ваучеров на продукты питания и средства личной гигиены среди беженцев, размещенных в двух центрах размещения в Муниципалитете Бельцы, из внешних фондов, включая Help – Hilfe zur Selbsthilfe.
Ваучеры остаются эффективным инструментом для управления текущим кризисом беженцев.
Previous Halloween celebration at Blue Dot!