Focus Group Discussion with refugee women at TAC

  • Post author:
  • Post category:CCR
Saturday, October 22nd, CCR in partnership with UNHCR-Moldova organised a new meeting with a group of refugee women from different countries like Russia, Angola, Cuba, accommodated at the Temporary Accommodation Centre for asylum seekers. The meeting took place at the Blue Dot premises in a relaxed and welcoming atmosphere and it was coordinated by UNHCR and Charity Centre for Refugees representatives.
These discussions are very important as they allow us to determine the challenges our beneficiaries face in order to effectively manage the refugee crisis.
***
CCR în parteneriat cu UNHCR-Moldova a organizat sâmbătă, 22 octombrie, o nouă întîlnire cu un grup de femei refugiate din diferite țări precum Rusia, Angola, Cuba, cazate la Centrul de Cazare Temporară pentru solicitanți de azil. Întîlnirea a avut loc la sediul Blue Dot, într-o atmosferă degajată și primitoare și a fost coordonată de reprezentanți ai UNHCR și ai Centrului de Caritate pentru Refugiați.
Aceste discuții sunt foarte importante deoarece permit determinarea provocărilor cu care se confruntă beneficiarii noștri în vederea unei gestionări eficiente a crizei refugiaților.
***
В субботу, 22 октября, ЦМБ в партнерстве с UNHCR-Moldova организовал новую встречу с группой женщин-беженок из разных стран, таких как Россия, Ангола, Куба, размещенных в Центре временного размещения для лиц, ищущих убежище. Встреча состоялась в помещении “Blue Dot” в непринужденной и гостеприимной атмосфере и координировалась представителями УВКБ ООН и Центра Милосердия для Беженцев.
Эти беседы очень важны, поскольку они позволяют нам определить проблемы, с которыми сталкиваются наши бенефициары, в целях эффективного управления кризисом беженцев.