You are currently viewing From Vision to Reality: ‘Green Gate’ Project to Enhance Children’s Environment

From Vision to Reality: ‘Green Gate’ Project to Enhance Children’s Environment

  • Post author:
  • Post category:CCR
EN
Yesterday, on August 9th, a significant meeting took place between our director, Mr. Djavid Paknehad, and Mrs. Cezara Cornienco, the director of the Urban Center of Young Naturalists 🌳(COTN Chișinău). During this meeting, we signed an important partnership agreement to implement the “Green Gate” project. 🤝
😊The purpose of the project is to transform the playground space of COTN into a wonderful place where children can enjoy and develop in a friendly environment.
🙏We appreciate the support of our team and thank UNHCR-Moldova for their financial generosity that makes this project possible.
🟢We will keep the community updated on the progress and events related to the “Green Gate,” bringing joy and positive change to the lives of our children.
————————————————–
RO
Ieri, pe 9 august, s-a desfășurat o întâlnire semnificativă între directorul nostru, domnul Djavid Paknehad, și doamna Cezara Cornienco, director al Centrului Orășenesc al Tinerilor Naturaliști 🌳(COTN Chișinău). În cadrul acestei întâlniri, am semnat un acord important de parteneriat pentru implementarea proiectului “Green Gate”. 🤝
😊Scopul proiectului este să transformăm spațiul de joacă al COTN într-un loc minunat, unde copiii să se poată bucura și dezvolta într-un mediu prietenos.
🙏Apreciem sprijinul echipei și mulțumim UNHCR-Moldovapentru generozitatea financiară care face acest proiect posibil.
🟢Vom ține comunitatea la curent cu progresul și evenimentele legate de “Green Gate”, aducând bucurie și o schimbare pozitivă în viețile copiilor noștri.
————————————————–
RU
Вчера, 9 августа, состоялась значимая встреча между нашим директором, господином Djavid Paknehad и госпожей Cezara Cornienco, директором Городского Центра Юных Натуралистов 🌳 COTN Chișinău (ГЦЮН). В рамках этой встречи мы подписали важное партнерское соглашение для реализации проекта “Green Gate”. 🤝
😊Цель проекта заключается в преобразовании игровой зоны ГЦЮН в прекрасное место, где дети смогут радоваться и развиваться в дружественной среде.
🙏Мы ценим поддержку нашей команды и благодарим UNHCR-Moldova за щедрое финансирование, которое делает этот проект возможным.
🟢Мы будем информировать сообщество о ходе выполнения и событиях, связанных с “Green Gate”, принося радость и положительные изменения в жизни наших детей.