You are currently viewing Henna drawing master class at CCR

Henna drawing master class at CCR

  • Post author:
  • Post category:CCR
Master-class desen cu #henna la CCR cu femeile din Ucraina
În situațiile de criză, #creativitatea este un instrument terapeutic puternic de a te angaja într-o activitate mentală și socială în care tu deții controlul, tu ghidezi, tu decizi și obții o remunerare imediată la sfârșit – rezultatul propriei munci.
În cadrul sesiunilor #recreative la CCR organizate cu susținerea Mercy Corps, noi alegem conștient tematica și tehnica, astfel încât oamenii care au nevoie de astfel de activități, să se bucure nu doar de cateva ore petrecute în mod plăcut, dar și util pentru starea lor mentală.
***
#Henna drawing master class at CCR with Ukrainian #women
In crisis situations, #creativity is a powerful #therapeutic tool to engage in mental and social activity where you are in control, you guide, you decide, and you get an immediate payoff at the end – the result of your own work.
For the #recreational sessions at the CCR organized with the support of Mercy Corps, we consciously choose the theme and the technique, so that people who need such activities can enjoy not only a few hours spent pleasantly, but also useful for their mental state.
***
Мастер-класс рисования #хной в ЦМБ с #женщинами из #Украины
В кризисных ситуациях #креативность является мощным терапевтическим инструментом для умственной и социальной деятельности, когда вы контролируете ситуацию, направляете ее, принимаете решения и в конце получаете немедленную отдачу — результат собственной работы.
В рамках занятиях в ЦМБ, организованных при поддержке Mercy Corps, мы сознательно выбираем тему и технику, чтобы люди, нуждающиеся в таких занятиях, получили удовольствие от нескольких часов, проведенных не только приятно, но и с пользой для их психического состояния.