You are currently viewing Humanitarian aid for refugees

Humanitarian aid for refugees

  • Post author:
  • Post category:CCR
Every day, around 100 people, mostlywomen and children, receive as help warm clothes as part of the USA for UNHCR donation, distributed at the Charity Centre for Refugees.
CCR also distributes humanitarian aid in various cities and villages across the country in order to support as many refugees from Ukraine as possible. So far, more than 2500 people have benefited from the clothes provided by our donors.
***
Zilnic, în jur de 100 persoane, în mare parte femei și copii, primesc ajutor sub formă de haine călduroase în cadrul donației USA for UNHCR, distribuite în incinta Centrului de Caritate pentru Refugiați.
La fel, CCR distribuie ajutor umanitar în diferite orașe și sate de pe teritoriul RM în vederea susținerii unui număr cît mai mare de refugiați veniți din Ucraina. Astfel, peste 2500 de persoane au beneficiat pînă în prezent de haine oferite de donatorii noștri.
***
Каждый день около 100 человек, в основном женщины и дети, получают помощь в виде теплой одежды в рамках пожертвования USA for UNHCR, которая раздается в Центре Милосердия для Беженцев.
ЦМБ также распределяет гуманитарную помощь в различных городах и селах по всей стране, чтобы поддержать как можно больше беженцев из Украины. На сегодняшний день более 2500 человек получили одежду, предоставленной нашими донорами.