You are currently viewing Individual sets for women donated to the Centre for elderly and disabled people

Individual sets for women donated to the Centre for elderly and disabled people

  • Post author:
  • Post category:CCR
Individual sets of hygienic products for women were donated by the Charity Centre for Refugees to the “Centre for elderly and disabled people” in Chisinau.
A similar #donation was offered to the “Ciocana Sector Veterans’ Organization” from Chisinau, to the “Day Center for elderly people and refugees” from Budești and to the “Tabita-Caritas Charity Center” from the Iabloane village, Glodeni district. All the mentioned institutions are providing support to highly #vulnerable people both from the local #community as well as from the #refugee community.This humanitarian aid was possible thanks to our trusted partner UNHCR-Moldova, which supports the CCR’s mission to be alongside people who are in need.
***
Seturi individuale cu produse igienice pentru #femei au fost oferite din partea Centrului de Caritate pentru Refugiați Centrului de plasament pentru persoane vîrstnice și persoane cu dizabilități din Chisinău.
Donație similară a fost oferită Organizației Veteranilor Sectorul Ciocana din Chișinău, Centrului de zi pentru persoane vîrstnice și refugiați din Budești dar și Centrului de binefacere Tabita-Caritas din satul Iabloane, r-nul Glodeni. Toate instituțiile menționate oferă #sprijin persoanelor deosebit de #vulnerabile atît din comunitatea locală cît și din comunitatea de refugiați.
Ajutorul umanitar a fost posibil datorită donației generoase a #partenerului nostru de încredere UNHCR-Moldova, care susține misiunea CCR de a fi alături de persoanele aflate în dificultate.
***
Индивидуальные наборы средств личной гигиены для #женщин были переданы Центром Милосердия для Беженцев “Центру размещения пожилых людей и инвалидов” в Кишиневе.
Подобная гуманитарная #помощь была передана “Организации ветеранов сектора Чоканы” в Кишиневе, “Дневному Центру для пожилых людей и беженцев” в Будештах и благотворительному центру “Табита-Каритас” в селе Яблоане Глодянского района. Все указанные учреждения оказывают поддержку особо уязвимым слоям населения как среди местного населения, так и среди #беженцев.
Предоставление гуманитарной помощи было возможно благодаря щедрому вкладу нашего надежного партнера УВКБ ООН в Молдове, который содействует стремлению ЦМБ оказывать поддержку нуждающимся людям.