You are currently viewing Information session organized in Causeni by the CCR representative

Information session organized in Causeni by the CCR representative

  • Post author:
  • Post category:CCR
#Sesiunea de informare organizată la Căușeni de către reprezentanta CCR – dna Olga Babak, a adunat 18 femei din Ucraina pentru a face schimb de experiență pozitivă despre obținerea #protecției #temporare, dar și alte subiecte de importanță actuală, într-o atmosferă detașantă și prietenoasă, vualată cu jocuri de societate, discuții non-formale și un moment de respiro pentru majoritatea dintre ele.
Informarea într-un cerc respectuos și empatic este unul din obiectivele propuse în cadrul sesiunilor psiho-sociale organizate în cadrul proiectului CCR cu Mercy Corps, pentru ca oamenii în situație vulnerabilă să se facă auziți, informați și redirecționați în modul corespunzător.
***
The information session organized in Căușeni by the CCR representative – Mrs. Olga Babak, gathered 18 women from #Ukraine to exchange positive experiences about obtaining #temporary #protection, but also other topics of current importance, in a detached and #friendly atmosphere, veiled with board games, informal discussions and a breather for most of them.
Information in a respectful and empathetic circle is one of the objectives proposed within the psycho-social sessions organized within the CCR project with Mercy Corps, so that people in vulnerable situations can be heard, informed and redirected appropriately.
***
Информационная #сессия, организованная в Каушанах представителем ЦМБ – г-жой Ольгой Бабак, собрала 18 женщин из Украины для обмена положительным опытом о получении #временной #защиты, а также других актуальных тем, в дружеской атмосфере, в дополнении с настольными играми, неформальной беседы и моментом передышки для большинства из них.
Получение информации в уважительном и эмпатическом кругу является одной из целей, предлагаемых в рамках психосоциальных сессий, в рамках проекта ЦМБ с Mercy Corps, чтобы люди в уязвимых ситуациях могли быть услышаны, проинформированы и перенаправлены соответствующим образом.