You are currently viewing International Sports Festival “Taurul de Aur”

International Sports Festival “Taurul de Aur”

  • Post author:
  • Post category:CCR
Charity Centre for Refugees, with the financial support of UNHCR-Moldova, participated at the organization of the International Sports Festival “Taurul de Aur”, in its 8th edition, which took place on October 14th in Chisinau. Around 150 people with special needs from different regions of Moldova, but also from other countries such as Romania and Ukraine, participated in various sports challenges in order to promote peace and solidarity.
The organizers prepared prizes, diplomas and cups for the participants, which were handed over to the winners by Mrs. Francesca Bonelli, Representative of the UN Refugee Agency UNHCR-Moldova and the Director of CCR – Mr. Djavid Paknehad.
This special Festival is an additional proof that sport unites us all!
***
Centrul de Caritate pentru Refugiați, cu ajutorul financiar al UNHCR-Moldova, a participat la organizarea Festivalului Sportiv Internațional „Taurul de Aur”, ediția a VIII, care a avut loc pe data de 14 Octombrie la Chișinău. În jur de 150 de persoane cu necesități speciale din diferite regiuni ale Moldovei, dar și din alte țări precum România și Ucraina, au participat la diferite probe sportive pentru a promova pacea și solidaritatea.
Organizatorii au pregătit pentru participanți premii, diplome și cupe, care au fost înmânate câștigătorilor de către dna Francesca Bonelli, Reprezentanta Agenției ONU pentru Refugiați UNHCR-Moldova și Directorul CCR – dl Djavid Paknehad.
Acest Festival deosebit este o dovadă în plus că sportul ne unește pe toți!
***
Центр Милосердия для Беженцев, при финансовой поддержке УВКБ ООН Молдова, принял участие в организации 8-го выпуска Международного Спортивного Фестиваля “Taur de Aur”, который состоялся 14 октября в Кишиневе. Около 150 людей с особыми потребностями из разных регионов Молдовы, а также из других стран, таких как Румыния и Украина, соревновались в различных спортивных состязаниях, с целью продвижения мира и солидарности.
Организаторы подготовили призы, грамоты и кубки для участников, которые были вручены победителям г-жой Франческой Бонелли, представителем Агентства ООН по делам беженцев UNHCR-Moldova и директором ЦМБ, г-ном Джавидом Пакнехадом.
Этот особенный фестиваль – еще одно доказательство того, что спорт объединяет всех нас!