You are currently viewing Meeting regarding new groups for vocational courses

Meeting regarding new groups for vocational courses

  • Post author:
  • Post category:CCR
Vocational training courses, organized within the project for vocational empowerment of refugee women, successfully implemented by the Charity Centre for Refugees in the framework of the UNHCR-Moldova program, represent a very effective tool for the integration of women from Ukraine into the new society.
In order to create new groups of students for professional courses in the field of beauty or culinary, an informative session was organised at the CCR premises for those interested. Participants enjoyed a short presentation about the available courses, their conditions and terms, but also received answers to all questions.
***
Cursurile de formare profesională, desfășurate în cadrul proiectului de abilitare vocațională a femeilor refugiate, implementat cu succes de Centrul de Caritate pentru Refugiați în cadrul programului UNHCR-Moldova, reprezintă un instrument foarte eficient în vederea integrării femeilor din Ucraina într-o nouă societate.
În vederea formării unor noi grupe de studente care vor beneficia de cursuri în domeniul frumuseții sau de bucătar, la sediul CCR a fost organizată o sesiune informativă pentru persoanele interesate. Participantele au avut parte de o scurtă prezentare despre cursurile disponibile, condițiile și termenii desfășurării acestora, dar și au primit răspuns la toate întrebările parvenite.
***
Профессиональные курсы, проведенные при помощи проекта по расширению профессиональных возможностей женщин-беженок, который успешно реализуется Центром Милосердия для Беженцев, в рамках программы УВКБ ООН в Молдове, являются очень эффективным инструментом для интегрирования женщин из Украины в новое общество.
С целью формирования новых групп студенток, которые будут проходить профессиональные курсы в области красоты или кулинарии, в офисе ЦМБ была организована информационная сессия для заинтересованных лиц. Участницы получили краткую презентацию об доступных курсах, условиях и сроках их проведения, а также узнали ответы на все интересующие их вопросы.