You are currently viewing Meeting with UN Women Moldova on the International Day of Humanitarian Assistance

Meeting with UN Women Moldova on the International Day of Humanitarian Assistance

  • Post author:
  • Post category:CCR
UN Women Moldova ne-a adunat azi de Ziua internațională a asistenței umanitare ca să celebrăm femeile noastre care participă la gestionarea răspunsului umanitar și susțin femeile refugiate.
Centrul de Caritate pentru Refugiați a implementat un șir de proiecte de abilitare a femeilor refugiate și continuă să fie un loc sigur pentru orice femeie în nevoie.
***
UN Women Moldova gathered us today on the International Day of Humanitarian Assistance to celebrate our women who participate in the management of the humanitarian response and support refugee women.
Charity Centre for Refugees has been implementing a number of projects to empower refugee women and continues to be a safe place for any woman in need.
***
UN Women Moldova собрала нас сегодня в Всемирный день гуманитарной помощи, чтобы отметить наших женщин, которые участвуют в управлении гуманитарным реагированием и поддерживают женщин-беженок.
Центр Милосердия для Беженцев реализует ряд проектов по поддержке и укрепление возможностей женщин-беженок и продолжает оставаться безопасным местом для каждой нуждающейся женщины.