You are currently viewing Monitoring visit in Tiraspol

Monitoring visit in Tiraspol

  • Post author:
  • Post category:CCR
Charity Centre for Refugees follows up the implementation of Community Support Initiative projects realised on the left side of the Dniester, with the financial support of UNHCR-Moldova.
During a monitoring visit, CCR and UNHCR colleagues managed to visit the three beneficiary institutions “ОССОРЦ”, “Мы Рядом” and School No. 9 “S.A. Krupko” all located in the city of Tiraspol.
We are glad to state that both refugee and local society, children as well as adults will have the opportunity to benefit for a long-term period from the goods offered within the CSI projects.
***
Centrul de Caritate pentru Refugiați urmărește implementarea proiectelor realizate în stînga Nistrului, în cadrul Community Support Initiatives finanțate din fondurile UNHCR Moldova.
În cadrul unei vizite de monitorizare,  CCR împreună cu colegii de la UNHCR, au reușit să meargă la cele trei instituții beneficiare, “ОССОРЦ”, „Мы Рядом” și Școala Nr. 9 “S.A. Krupko” toate cu sediul în orașul Tiraspol.
Suntem bucuroși să constatăm că atît refugiații cît și societatea locală, copii dar și adulți vor avea posibilitatea să beneficieze pe o perioadă îndelungată de timp de bunurile oferite în cadrul proiectelor CSI.
***
Центр Милосердия для Беженцев следит за воплощением в жизнь проектов Инициативы Поддержки Сообщества, осуществленных на левом берегу Днестра при финансовой поддержке УВКБ ООН в Молдове.
Во время мониторингового визита, коллегам из ЦМБ и УВКБ ООН удалось посетить три бенефициарных учреждения “ОССОРЦ”, “Мы Рядом” и школу № 9 “С.А. Крупко”, из города Тирасполь.
Мы рады отметить, что как беженцы, так и местное население, дети и взрослые смогут в течение длительного времени пользоваться техникой, предоставленной в рамках проектов CSI.