You are currently viewing Monitoring visit to the Autonomous Region of Gagauzia

Monitoring visit to the Autonomous Region of Gagauzia

  • Post author:
  • Post category:CCR
A monitoring visit to the Autonomous Region of Gagauzia was carried out yesterday, 26 April by the Director of the Charity Centre for Refugees, Mr. Djavid Paknehad and the CSI Projects Coordinator, Mrs. Angela Poddubnaia.
In the framework of the UNHCR-Moldova programme, CCR has successfully implemented a CSI (Community Support Initiatives) project in the city of Comrat and Ceadir-Lunga financially supporting the NGO “Moms in action”. The project aims to support women, teenagers and children from refugee families by creating two recreational spaces in both cities, that are equally accessible to children from local socially vulnerable families.
For the well functioning of the centres, within the framework of the programme, there were acquired 10 easels, 2 computers, an audio system, a projection screen, school supplies and books for the children and for one of the centres it has been insured the thermal covering for the floor of the playroom.
***
O vizită de monitorizare în regiunea autonomă Găgăuzia a fost efectuată ieri, 26 aprilie de către Directorul Centrului de Caritate pentru Refugiați, dl. Djavid Paknehad și Coordonatorul proiectelor CSI, dna. Angela Poddubnaia.
În cadrul programului UNHCR-Moldova, CCR a implementat cu succes în mun. Comrat și mun. Ceadîr-Lunga un proiect CSI (Community Support Initiatives) susținînd financiar inițiativa ONG “Moms in action”. Proiectul vine în sprijinul femeilor, adolescenților și copiilor din familii refugiate, prin crearea a două spații de recreere în cele două orașe disponibile la fel pentru copii din familii social vulnerabile locale.
Pentru buna funcționare a centrelor, în cadrul programului au fost procurate 10 șevalete, 2 computere, un sistem audio, un proiector, rechizite și cărți pentru copii iar pentru unul din centre a fost asigurată acoperirea termică pentru podeaua din camera de joacă.
***
Вчера, 26 апреля, директор Центра Милосердия для Беженцев г-н Джавид Пакнехад и координатор проектов CSI г-жа Анжела Поддубная посетили с мониторинговым визитом АТО Гагаузия.
В рамках программы УВКБ ООН, ЦМБ успешно реализовал в мун. Комрат и мун. Чадыр-Лунга проект CSI (Инициативы по поддержке сообщества) оказывая финансовую поддержку НПО “Мамы в действии”. Цель проекта заключается в поддержке женщин, подростков и детей из семей беженцев благодаря открытию в данных городах двух пространств для отдыха, доступных также для детей из местных социально уязвимых семей.
Для успешного функционирования центров в рамках программы были приобретены 10 мольбертов, 2 компьютера, аудиосистема, проекционный экран, учебные принадлежности и детские книги, кроме того, для одного из центров было предусмотрено тепловое покрытие для пола игровой комнаты.