You are currently viewing Monitoring visit to Volontiri village

Monitoring visit to Volontiri village

  • Post author:
  • Post category:CCR
On March 28th, UNHCR-Moldova and Charity Centre for Refugees representatives made a joint monitoring visit to the village of Volintiri, Ștefan Vodă, where a Community Support Initiatives project was successfully implemented.
CCR supported financially the “Women’s Force” project, through which, in the local library, was set up a friendly space for women and children, which is accessible both for refugees from Ukraine and to the native population.
We sincerely thank Mrs. Ina Hîncu, project coordinator, and Mr. Igor Hîncu, mayor of Volintiri, who organized a warm reception, and together with his team presented to us the benefits of the activities that are carried out systematically in the recently renovated and equipped place.
***
La 28 Martie, reprezentanții UNHCR și CCR au efectuat o vizită de monitorizare în satul Volintiri, Ștefan Vodă, unde a fost implementat cu success un proiect din cadrul Community Support Initiatives.
CCR a susținut financiar proiectul ”Forța Femeilor”, prin intermediul căruia , în incinta bibliotecii locale, a fost amenajat un spațiu prietenos pentru femei și copii, care este accesibil atît pentru persoane refugiate din Ucraina, cît și pentru populația băștinașă.
Aducem sincere mulțumiri dnei Ina Hîncu, coordonator de proiect, și dlui Igor Hîncu, primar de Volintiri, care au organizat o recepție călduroasă, și împreună cu echipa sa ne-au relatat despre beneficiile activităților care sunt desfășurate sistematic în cadrul încăperii recent renovate și echipate.
***
28 марта, представители УВКБ ООН и ЦМБ совершили совместный мониторинговый визит в село Волинтирь, Штефан-Водэ, где был успешно реализован проект из серии «Инициативы Поддержки Сообщества».
ЦМБ оказал финансовую поддержку проекту «Сила Женщин», благодаря которому в местной библиотеке было создано дружественное пространство для женщин и детей, доступное как беженцам из Украины, так и местному населению.
Мы искренне благодарим г-жу Ину Хынку, координатора проекта, и г-на Игоря Хынку, мэра Волинтирь, которые организовали теплый прием и вместе со своей командой представили нам преимущества деятельностей, которые систематически проводятся в недавно отреставрированном и оборудованном помещении.