Monitoring visits to local high schools

În cadrul vizitelor de monitorizare din săptămâna trecută, directorul CCR – dl Djavid Paknehad, împreună cu echipa a efectuat o întrevedere cu elevii Liceului “Svetoci” Chișinău, reprezentat de doamna directoare Iftodii Ecaterina. Instituția se află sub umbrela Universității Slavone din Moldova, împreună cu o gradiniță.
Toate trei instituții sunt frecventate în total de 770 preșcolari, elevi și studenți, dintre care 103 copii și tineri refugiați din Ucraina. Aceste insituții la fel au beneficiat de suport în formă de rechizite școlare și sportive din sprijinul generos din cadrul parteneriatului CCR cu シャンティ国際ボランティア会(SVA) – Shanti Volunteer Association.
***
During the monitoring visits from last week, the director of CCR – Mr. Djavid Paknehad, together with the team, held a meeting with the pupils of the “Svetoci” High School in Chisinau, represented by the director Mrs. Iftodii Ecaterina. The institution is under the umbrella of the Slavonic University of Moldova, together with a kindergarten.
All three institutions are attended by a total of 770 preschoolers, pupils and students, of which 103 children and young refugees from Ukraine. These institutions also benefited from support in the form of school and sports supplies from the generous support of CCR’s partnership with シャンティ国際ボランティア会(SVA) – Shanti Volunteer Association.
***
Во время мониторинговых визитов на прошлой неделе, директор ЦМБ г-н Джавид Пакнехад вместе с командой провел встречу с учениками Лицея «Светоч» в Кишиневе, представленным директором г-жой Ифтодии Екатериной Павловной. Учреждение находится под эгидой Славянского университета Молдовы вместе с детским садом.
Все три учреждения посещают в общей сложности 770 дошкольников, школьников и студентов, из них 103 детей и молодых беженцев из Украины. Эти учреждения также получили поддержку в виде школьных и спортивных принадлежностей благодаря щедрой поддержке партнерства ЦМБ с シャンティ国際ボランティア会 (SVA) – Волонтерская Ассоциация Шанти.
Previous Monitoring visits to schools in Chisinau