You are currently viewing Monitoring visits to Mereni and Razeni villages

Monitoring visits to Mereni and Razeni villages

  • Post author:
  • Post category:CCR
Monitoring visits were carried out by the CCR Director, Mr. Djavid Paknehad, together with his team, in the villages of Mereni, Anenii Noi district and Razeni, Ialoveni, where school and sports supplies from the CCR and シャンティ国際ボランティア会(SVA)– Shanti Volunteer Association partnership were distributed.
Both settlements have been hosting refugees for a long period of time and CCR maintains close cooperation with the local authorities, thus facilitating their integration and promoting tolerance among the native communities.
In the framework of the SVA project, CCR supported the “Ion Pelivan” High School, Razeni, headed by the Director Mrs. Aliona Baidan and the “Emil Nicula” High School from Mereni, represented by the Director Mrs. Olga Oglinda, institutions that welcomed and are currently teaching a number of children from refugee families.
***
Vizite de monitorizare au fost efectuate de Directorul CCR, dl Djavid Paknehad, împreună cu echipa, în satele Mereni, raionul Anenii Noi și Răzeni, Ialoveni, localități unde au fost repartizate seturi de rechizite școlare și sportive din cadrul parteneriatului CCR și シャンティ国際ボランティア会(SVA)– Shanti Volunteer Association.
Ambele localități găzduiesc refugiați o lungă perioadă de timp iar CCR menține relații strînse de colaborare cu autoritățile locale facilitând astfel integrarea acestora și promovând toleranța în rândul comunităților băștinașe.
În cadrul programului SVA, CCR a susținut Liceul Teoretic ,,Ion Pelivan”, Răzeni, condus de dna Director Aliona Baidan și Liceul Teoretic „Emil Nicula” din Mereni, reprezentat de Directoarea dna Oglinda Olga, instituții care au primit și instruiesc pînă în prezent mai mulți copii din familii refugiate.
***
Директор ЦМБ г-н Джавид Пакнехад вместе со своей командой провел мониторинговые поездки в села Мерень, район Анений Ной, и Рэзень, Яловень, где в рамках партнерства ЦМБ и シャンティ国際ボランティア会(SVA)– Волонтерской Ассоциации “Шанти” были распределены школьные и спортивные наборы.
Оба населенных пункта принимают беженцев в течение длительного времени, и ЦМБ поддерживает тесные сотруднические отношения с местными властями, тем самым способствуя их интеграции и продвижению толерантности среди местных общин.
В рамках программы SVA, ЦМБ оказал поддержку Теоретическому Лицею “Ион Пеливан” в Рэзень во главе с г-жой Аленой Байдан и Теоретическому Лицею “Эмиль Никула” в Мерень во главе с директором г-жой Ольгой Оглинда, которые приняли и обучают в настоящее время детей из семей беженцев.