You are currently viewing Painting workshops in the framework of CCR-Mercy Corps partnership

Painting workshops in the framework of CCR-Mercy Corps partnership

  • Post author:
  • Post category:CCR
Noul parteneriat al Centrului de Caritate pentru Refugiați cu Mercy Corps dă roade
În cadrul proiectului “Sprijinirea refugiaților vulnerabili și a populației locale în contextul crizei refugiaților din Ucraina – de la ajutor primar la integrare”, implementat de CCR cu sprijinul Mercy Corps, a avut loc un atelier de pictură cu femeile refugiate din Ucraina la centrul nostru comunitar din Chișinău.
Aceasta este una din activitățile psiho-sociale care au drept scop să ofere un spațiu sigur persoanelor în situație vulnerabilă, atît pentru refugiații din Ucraina, cît și cetățenilor din comunitatea gazdă.
***
The Charity Centre for Refugees’ new partnership with Mercy Corps is paying off
Within the project “Supporting vulnerable refugees and local population in the context of the Ukraine refugee crisis – from relief to integration”, implemented by CCR with the support of Mercy Corps, a painting workshop was held with refugee women from Ukraine at our community centre in Chisinau.
This is one of the psycho-social activities that aim to provide a safe space for people in vulnerable situations, both for refugees from Ukraine and for citizens from the host community.
***
Новое партнерство Центра Милосердия для Беженцев с Mercy Corps приносит свои плоды
В рамках проекта «Поддержка уязвимых беженцев и местного населения в условиях кризиса беженцев из Украины – от первичной помощи до интеграции», реализуемого ЦМБ при поддержке Mercy Corps в нашем Общественном Центре в Кишиневе состоялся мастер-класс по рисованию с женщинами-беженками из Украины.
Это одно из социально-психологических мероприятий, целью которого является обеспечение безопасного пространства для людей, находящихся в уязвимом положении, как для беженцев из Украины, так и для граждан принимающего сообщества.