You are currently viewing People in Need Moldova representative invited at CCR

People in Need Moldova representative invited at CCR

  • Post author:
  • Post category:CCR
The Director of the Charity Centre for Refugees, Mr. Djavid Paknehad, was pleased to meet with Mr. Almothana Hasan, Deputy Head of Programmes of the Non-Governmental Organization People in Need Moldova (PIN).
The guest had the opportunity to find out more about the CCR’s humanitarian activity over the years but also in the context of the current refugee crisis in Moldova, as well as to share the experience and best practices of “People in Need” in our country.
It is a privilege for us to be able to exchange ideas with representatives of international non-governmental organisations established in the Republic of Moldova, in order to be able to respond better to the urgent needs of refugees.
The Director of CCR would like to thank Mr. Almothana Hasan for his visit and look forward to further meetings.
***
Directorul Centrului de Caritate pentru Refugiați, dl. Djavid Paknehad, a avut plăcerea să primească în vizită pe dl. Almothana Hasan, Director adjunct de programe al organizaţiei neguvernamentale „People in Need” (PIN) în Moldova.
Oaspetele a avut ocazia să afle mai detaliat despre activitatea umanitară a CCR de-a lungul anilor dar și în contextul actualei crize a refugiaților din RM, dar și a împărtășit la rîndul său, experiența și bunele practice ale ONG „People in Need” la noi în țară.
Este un privilegiu pentru noi de a face schimb de idei cu reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale internaționale stabilite în Republica Moldova, pentru a fi capabili de a răspunde cel mai bine la nevoile stringente ale refugiaților.
Directorul CCR aduce mulțumiri dlui Almothana Hasan pentru vizită și speră la noi întîlniri.
***
Директор Центра Милосердия для Беженцев, г-н Джавид Пакнехад, был рад провести встречу с г-ном Альмотаном Хасаном, Заместитель Руководителя по программам НПО People in Need Moldova.
В ходе встречи гость имел возможность узнать подробнее о многолетней деятельности ЦМБ, в том числе в контексте нынешнего кризиса беженцев в Молдове, а также поделиться опытом и наилучшими практиками “People in Need” в нашей стране.
Для нас честь иметь возможность обмениваться идеями с представителями международных неправительственных организаций, действующих в Республике Молдова, для лучшего реагирования на неотложные потребности беженцев.
Директор ЦМБ благодарит г-на Альмотана Хасана за его визит и надеется на новые встречи.