You are currently viewing Protection Monitoring interviews

Protection Monitoring interviews

  • Post author:
  • Post category:CCR
In order to ensure a pro-active response to the refugee crisis at the regional level, based on reliable data, UNHCR-Moldova, in collaboration with its partners, is conducting a Protection Monitoring exercise for displaced persons.
In this regard, Charity Centre for Refugees staff is actively involved in the daily conduct of individual interviews with beneficiaries of the centre. The discussions are strictly confidential and the collected data allow monitoring the refugees` needs, risks and intentions, as well as data evolution over time.
***
În vederea asigurării unui răspuns prompt la criza refugiaților la nivel regional, bazat pe date statistice din prima sursă, UNHCR-Moldova, în colaborare cu partenerii săi, realizează un excercițiu de monitorizare a nivelului de protecție al persoanelor strămutate.
În acest sens, membrii echipei CCR sunt implicați activ în desfășurarea zilnică a interviurilor individuale cu beneficiarii centrului. Discuțiile sunt strict confidențiale iar datele colectate permit monitorizarea nevoilor, riscurilor și intențiilor refugiaților, precum și evoluția datelor în timp.
***
В целях обеспечения оперативного ответа на кризис беженцев на региональном уровне, основываясь на достоверных статистических данных УВКБ ООН в Молдове в сотрудничестве со своими партнерами проводит мониторинг уровня защиты перемещенных лиц.
В связи с этим, команда ЦМБ активно участвует в ежедневном проведении индивидуальных интервью с бенефициарами центра. Дискуссии строго конфиденциальны, а полученные данные позволяют оценить потребности, риски и намерения беженцев, а также эволюцию этих данных во времени.