Reception at the UNHCR office

At the initiative of the Charity Centre for Refugees, a reception was organized at the UNHCR’s Office to congratulate those 7 citizens of the Republic of Moldova, who obtained the citizenship in the last two years. Representatives of Executive Office of the President, Ministry of Communications and Information Technology, Ministry of Foreign Affairs and European Integration, Chisinau Mayoralty and Refugee Directorate of the Bureau of Migration and Asylum were also present at the meeting. All those present congratulated the former refugees and stateless persons and expressed a hope for a fruitful collaboration in the future.

Such events strengthen friendly relations between the State and NGOs representatives and improve their cooperation.
Recepţie la biroul UNHCR

La iniţiativa Centrului de Caritate pentru Refugiaţi, a fost organizată o recepţie la sediul UNHCR cu intenţia de a felicita cei 7 cetăţeni ai Republicii Moldova, care au obţinut cetăţenia în ultimii doi ani. Reprezentanţi ai Biroului executiv al preşedintelui, Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Primăriei Chişinău şi Direcţiei pentru Rrefugiaţi a Biroului de Migraţie şi Azil, de asemenea, au fost prezenţi la şedinţă. Toţi cei prezenţi au felicitat foştii refugiaţi şi persoane apatride si şi-au exprimat speranţa pentru o colaborare fructuoasă în viitor. 
Astfel de evenimente consolidează relaţiile de prietenie dintre stat şi reprezentanţi ai ONG-urilor şi îmbunătăţesc cooperarea lor.

Previous Meeting with the president of Football Association of Moldova

Leave Your Comment

Together to help the world better!

Developed and Powered by Company

“This site was developed in the framework of the UN Women Project with the financial support of Sweden.”

Copyright © 2021 Charity Centre for Refugees - Developed and Powered by MiniCode