CERERE DE OFERTĂ

Asociația Obștească Centrul de Caritate pentru Refugiați A.O. anunță cerere de ofertă în vederea contractării unei companii specializate în prestarea serviciilor de renovare pentru efectuarea reparației spațiilor adiacente (200 m2) ale oficiului organizației și anume:

  1. Lucrări de replanificare, demolări, finisări interioare pereți și tavane, tâmplărie interioară, pardoseli;
  2. Montarea instalațiilor interioare de alimentare cu apă și canalizare cu conectarea la rețelele existente;
  3. Montarea instalațiilor interioare de încălzire cu conectare la rețelele existente de încălzire centralizată.  

Ofertanții pot depune o singură ofertă și care trebuie să fie însoțită de o copie a Certificatului de Înregistrare sau a Deciziei legale care să atestă înregistrarea societății ca persoană juridică, copia extrasului din registrul de Stat al persoanelor juridice (cu informații despre administrator, adresa juridică, numele proprietarilor), copia licenței emisă de Camera de licențiere. Opțional pot fi anexate alte materiale, informații, prospecte, recomandări cu privire la serviciile oferite de Prestator.

Oferta mai trebuie să includă:

  • Datele de contact ale companiei;
  • Persoana de contact;
  • Rechizitele bancare ale companiei;
  • Semnătura persoanei autorizate;
  • Ștampila companiei.

Oferta va fi adresată şi expediată la adresa ccr@ mdl.net sau în plic sigilat la adresa:

A.O. „Centrul de Caritate pentru Refugiați”

Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, 64 

/+373/ 22 21-25-76

Pe plic se va indica denumirea și datele de contact ale ofertantului.

Termenul limită de prezentare a ofertelor este 22 noiembrie 2020, ora locala 23:00. Ofertele întârziate vor fi respinse.

Prețurile trebuie să fie calculat în lei Moldovenești (MDL) la cota Zero TVA, în conformitate cu facilitățile fiscale acordate proiectelor. Documentele justificative pentru cota TVA Zero vor fi prezentate companiei câştigătoare la semnarea contractului. Ofertele vor fi evaluate prin compararea prețului total al ofertei pentru serviciile propuse.  

Previous CERERE DE OFERTĂ

Together to help the world better!

Dezvoltare și mentenanță, compania:

„Acest site a fost reînnoit în cadrul Proiectului UN Women cu suportul financiar al Suediei.”

Copyright © 2021 Charity Centre for Refugees - Developed and Powered by MiniCode