You are currently viewing CERERE DE OFERTĂ

CERERE DE OFERTĂ

  • Post author:
  • Post category:CCR

Asociația Obștească Centrul de Caritate pentru Refugiați (CCR) anunță cerere de ofertă în vederea contractării unei companii specializate în prestarea serviciilor de transportare a alimentelor în raza orașului Chișinău pe traseul str. Sarmizegetuza 9 – bd. Dacia 60/4, pentru livrarea prânzurilor sociale de la cantina”BucuriaEL” SRL către beneficiarii serviciului pe un termen de 6 luni, doar în zilele lucrătoare. Autovehiculul trebuie să fie dotat cu compartiment special igienizat pentru transportarea prânzurilor în condiții sigure și salubre conform standardelor prevăzute de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor.

Ofertanții pot depune o singură ofertă și care trebuie să fie însoțită de o copie a Certificatului de Înregistrare sau a Deciziei legale care să atestă înregistrarea societății ca persoană juridică, copia extrasului din registrul de Stat al persoanelor juridice (cu informații despre administrator, adresa juridică, numele proprietarilor), copia licenței emisă de Camera de licențiere. Opțional pot fi anexate alte materiale, informații, prospecte, recomandări cu privire la serviciile oferite de Prestator.

Oferta mai trebuie să includă:

  • Datele de contact ale companiei;
  • Persoana de contact;
  • Rechizitele bancare ale companiei;
  • Semnătura persoanei autorizate;
  • Ștampila companiei.

Oferta va fi adresată şi expediată la adresa ccr@ mdl.net sau în plic sigilat la adresa:

A.O. „Centrul de Caritate pentru Refugiați”

Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, 64 

/+373/ 22 21-25-76

Pe plic se va indica denumirea și datele de contact ale ofertantului.

Termenul limită de prezentare a ofertelor este 12 februarie 2020, ora locala 15:00. Ofertele întârziate vor fi respinse.

Prețurile trebuie să fie calculat în lei Moldovenești (MDL) la cota Zero TVA, în conformitate cu facilitățile fiscale acordate proiectelor. Documentele justificative pentru cota TVA Zero vor fi prezentate companiei câştigătoare la semnarea contractului. Ofertele vor fi evaluate prin compararea prețului total al ofertei pentru serviciile propuse.