You are currently viewing CERERE DE OFERTĂ

CERERE DE OFERTĂ

  • Post author:
  • Post category:CCR

Asociația Obștească Centrul de Caritate pentru Refugiați (CCR) anunță cerere de ofertă în vederea contractării unei companii specializate în prestarea serviciilor de renovare interioară a încăperilor, pentru repararea unui spațiu de oficiu (subsol) cu suprafața de 90 m².

Renovarea include lucrări de tencuire a pereților, montare a pardoselii și instalarea rețelei electrice.

Ofertanții pot depune o singură ofertă și care trebuie să fie însoțită de o copie a Certificatului de Înregistrare sau a Deciziei legale care să atestă înregistrarea societății ca persoană juridică, copia extrasului din registrul de Stat al persoanelor juridice (cu informații despre administrator, adresa juridică, numele proprietarilor), copia licenței emisă de Camera de licențiere. Opțional pot fi anexate alte materiale, informații, prospecte, recomandări cu privire la serviciile oferite de Prestator.

Oferta mai trebuie să includă:

  • Datele de contact ale companiei;
  • Persoana de contact;
  • Rechizitele bancare ale companiei;
  • Semnătura persoanei autorizate;
  • Ștampila companiei.

Oferta va fi expediată la în plic sigilat la adresa de mai jos sau trimisă în format electronic la adresa de email ccr@ mdl.net:

  • A.O. „Centrul de Caritate pentru Refugiați”
  • Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, 64 
  • /+373 22/ 212-576

Pe plic se va indica denumirea și datele de contact ale ofertantului.

Termenul limită de prezentare a ofertelor este 16 martie 2022, ora locala 15:00. Ofertele întârziate vor fi respinse.

Prețurile trebuie să fie calculat în lei Moldovenești (MDL) la cota TVA Zero, în conformitate cu facilitățile fiscale acordate proiectelor. Documentele justificative pentru cota TVA Zero vor fi prezentate companiei câştigătoare la semnarea contractului. Ofertele vor fi evaluate prin compararea prețului total al ofertei pentru serviciile propuse.