Donația este finanțată din bugetul de stat. Dacă o persoană alege să redirecționeze 2%, 98% din impozit va merge la bugetul de stat în loc de 100%.
Persoana care redirecționează 2% nu își cheltuiește banii.

Redirecționarea se face între 1 ianuarie și 30 aprilie a fiecărui an la depunerea impozitului pe venit.
Când faceți declarația anuală prin formularul CET18, puteți indica codul fiscal al Centrului de Caritate pentru Refugiați în caseta M1: 1010620003124
Pentru mai multe informații, consultați acest tutorial (în română).

Legislația prevede mecanisme suficiente pentru a preveni și descuraja delapidarea, și anume:
Doar organizațiile care lucrează pentru binele public și pentru binele comunității și nu pentru câștig personal pot beneficia de mecanism. Lista organizațiilor este stabilită și publicată anual de Agenția Servicii Publice.
Există norme stricte în legislația privind utilizarea sumelor de 2%. Ele pot fi utilizate numai pentru activități de interes public. O anumită parte din sumă poate fi utilizată pentru cheltuieli administrative, pentru a asigura funcționarea organizației.
Fiecare organizație trebuie să raporteze utilizarea sumelor. În cazul nedeclarării sau utilizării sumelor cu încălcarea regulilor, responsabilitatea va fi asumată atât de organizație, cât și de persoanele aflate în funcții de responsabilitate. Sancțiunile sunt de 3 tipuri și se aplică cumulativ și constau într-o amendă aplicată persoanei responsabile, între 4.500 și 9.000 de lei; rambursarea sumei nedeclarate sau cheltuite cu încălcarea regulilor și excluderea din mecanismul de 2% pentru o perioadă de 2 ani, cu publicarea listei.
Informațiile privind sumele primite și utilizarea acestora sunt publice. În fiecare an, până la 31 decembrie, Serviciul Fiscal de Stat publică un raport anual privind desemnarea procentuală. Acest raport va conține, de asemenea, informații despre fiecare organizație beneficiară și suma exactă primită.
Inspectoratul Fiscal de Stat va publica, de asemenea, toate rapoartele privind utilizarea sumelor transmise de organizațiile beneficiare, după excluderea datelor cu caracter personal.

În Republica Moldova pot redirecționa 2% (desemna procentual) din impozitul pe venit persoanele fizice care au obținut venituri și achită impozit pe veniturile obținute în anul precedent.
Următoarele categorii de persoane fizice rezidente pot efectua desemnări procentuale:

  • cetățenii Republicii Moldova;
  • cetățenii străini;
  • apatrizii (persoanele fără cetățenie).

Este considerată rezidentă persoana fizică care corespunde uneia din cerinţele de mai jos:

  • are domiciliu permanent în Republica Moldova;
  • are domiciliu permanent în Republica Moldova, dar se află la tratament sau la odihnă, sau la învăţătură, sau în deplasare peste hotare;
  • este persoană cu funcţii de răspundere a Republicii Moldova, aflată în exerciţiul funcţiunii peste hotare;
  • se află în Republica Moldova cel puţin 183 de zile pe parcursul anului fiscal.

Organizația noastră nu generează venituri proprii și funcționează doar cu sprijinul partenerilor și donatorilor săi. Donațiile ne permit să asigurăm continuitatea asistenței pe care o oferim refugiaților și solicitanților de azil din Moldova.

O donație supravegheată și sigură

În luna septembrie a fiecărui an, organizațiile care doresc să beneficieze de mecanismul 2% urmează să se înregistreze la Agenția Servicii Publice (ASP). ASP verifică dacă solicitanții corespund condițiilor de eligibilitate și, până la 31 decembrie al fiecărui an, publică Lista beneficiarilor pe pagina sa web. Doar organizațiile incluse în această listă vor putea beneficia de mecanismul 2% / desemnarea procentuală. Vezi lista aici.

În cadrul acestei etape, persoanele fizice vor putea efectua redirecționarea/desemnarea procentuală prin depunerea declarației cu privire la impozitul pe venit și indicarea codului fiscal al organizației căreia doresc să-i redirecționeze 2% din impozitul lor pe venit în secțiunea facultativă (codul M1).

După expirarea datei limită pentru primirea declarațiilor cu privire la impozitul pe venit, Serviciul Fiscal de Stat va procesa toate datele și va stabili o listă a organizațiilor beneficiare și a sumelor de desemnare procentuală care le revin. Această informație va fi transmisă la Ministerul Finanțelor, prin intermediul Trezoreriei de Stat, până la 31 iulie. Până la 30 septembrie, Ministerul Finanțelor va efectua transferul sumelor de desemnare procentuală către beneficiari.

După recepționarea sumelor de desemnare procentuală, organizațiile beneficiare au la dispoziție 2 ani fiscali pentru utilizarea acestor sume. Dacă sumele nu sunt folosite în această perioadă, ele urmează a fi restituite la bugetul de stat. Aceste sume pot fi folosite pentru activitățile îndreptate spre beneficiul comunității, precum și pentru cheltuieli administrative.

După finalizarea perioadei de utilizare, organizațiile beneficiare au obligația de raportare a utilizării sumelor 2%. Rapoartele vor fi publicate după excluderea datelor cu caracter personal. În acest fel, se asigură transparența folosirii sumelor de desemnare procentuală, ceea ce oferă un nivel mai mare de încredere că sumele vor fi folosite corespunzător.

După expirarea datei limită a depunerii rapoartelor privind utilizarea sumelor, Inspecția Financiară va efectua controlul utilizării sumelor de desemnare procentuală de către organizațiile beneficiare. Răspunderea va interveni atât pentru utilizarea desemnărilor procentuale cu încălcarea prevederilor legale, cât şi pentru neprezentarea rapoartelor privind utilizarea sumelor de desemnare procentuală. Vor purta răspundere atât organizațiile beneficiare, cât şi persoanele cu funcţii de răspundere din cadrul acestora. Sancțiunile includ amendă, restituirea sumei folosită cu încălcarea regulilor sau neraportarea, precum și excluderea organizațiilor din Lista beneficiarilor 2% pentru 2 ani, cu publicarea Listei beneficiarilor excluşi de la participarea la mecanism.