CCR

Misiunea noastră

Misiunea noastră

Centrul de Caritate pentru Refugiați (CCR) este o organizație neguvernamentală, non-profit, non-religioasă, non-politică creată în noiembrie 1999. Principalii săi parteneri sunt Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR) și Biroul Migrație și Azil pe lângă Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova.

Misiunea CCR este de a facilita pre-integrarea a solicitanților de azil și integrarea refugiaților și a beneficiarilor protecției umanitare în societatea moldovenească prin desfășurarea activităților comunitare, asigurarea autonomiei acestora prin angajare și sensibilizare.

Serviciile noastre

Consilierile în angajare

 • Oferirea asistenței în identificarea unui loc de muncă corespunzător și angajarea
 • Monitorizarea post-angajare a beneficiarilor
 • Oferirea consultațiilor privind inițierea și administrarea afacerii
 • Acordarea suportului în scrierea CV-urilor
 • Facilitarea accesării tuturor drepturilor oferite de stat în angajare
 • Acordarea suportului la formarea profesională și învățământul superior

Asistența educațională

 • Asigurarea elevilor și preșcolarilor cu rechizite (periodic)
 • Organizarea sesiunilor informative despre educație, violența sexuală și pe bază de gen, discriminare, pandemia COVID-19 (cu participarea medicului), securitatea digitală, antreprenoriat etc.
 • Acordarea suportului la achitarea taxelor de învățământ pentru studenții încadrați în universități (după posibilitate)
 • Bibliotecă

Creșterea gradului de conștientizare

 • Participarea la evenimente locale
 • Stabilirea dialogului permanent cu mass-media
 • Colaborarea cu universitățile locale (întruniri și webinare pentru studenții locali, stagii la CCR)
 • Promovarea în rândurile beneficiarilor și organizarea lor pentru donarea de sânge

Asistența socială

 • Prestarea prânzurilor sociale
 • Acordarea asistenței financiare pentru solicitanții de azil noi-sosiți, vârstnici, familii mari, persoane cu dizabilități etc.
 • Oferirea produselor igienice pentru solicitanții de azil noi-sosiți
 • Informarea, consultarea și înrolarea copiilor în școli și grădinițe
 • Informarea și oferirea ajutorului pentru înregistrarea la medicul de familie
 • Menținerea stocurilor second-hand depozitate la Centrul de Cazare Temporară
 • Monitorizarea caselor sociale în satele Mereni și Răzeni
 • Vizitarea refugiaților și solicitanților de azil

Orientarea culturală

 • Implicarea beneficiarilor în activități cultural-distractive: excursii prin locuri istorice, sport, artizanat, schimb de rețete a bucatelor din țările de proveniență etc.
 • Participarea la sărbătorile naționale și internaționale
 • Organizarea școlilor de vară

Studierea limbii române

 • Organizarea online sau offline a cursurilor de studiere a limbii române de către Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” pentru solicitanți de azil și refugiați
 • Asigurarea cursanților cu rechizitele necesare

Naturalizarea

 • Acordarea suportului în pregătirea pentru examenele de cunoaștere a limbii române și a Constituției întru obținerea cetățeniei
 • Informarea și ghidarea privind procedura de obținere a cetățeniei